Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Värdegrund

Skapad 2018-11-20 10:21 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola F – 2
Vänskap, relationer och att vara en del i en större grupp. Samtal om hur man tänker och agerar när man är med andra människor.

Innehåll

Under två veckor kommer alla elever i åk två att delas upp i grupper utanför den vanliga klassen. Under dessa veckor fokuserar vi på värdegrunden. Hur är man mot varandra? Hur påverkas man av det bemötande man får? Vad är vänskap? Vilka egenskaper besitter var och en?

 

Vi läser boken Handbok för superhjältar del 2 som handlar om utanförskap och mobbning. Vilka "superhjältar" finns det i vår omgivning? Vilken superkraft besitter jag? och vilken superkraft vill jag ha?

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: