Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - läran om livet

Skapad 2018-11-20 11:55 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 7 Biologi
Introduktion till biologin. Vad är liv, hur delar man in djur och växter. Vem var Carl von Linné? Vi lär oss hur växter förökar sig.

Innehåll

Mål

När du arbetat med området ska du

 • kunna skilja på vad som lever och inte lever
 • kunna beskriva en cell
 • veta vad arter är och hur de kan delas in i grupper
 • känna till Carl von Linné
 • kunna beskriva blommans delar
 • kunna beskriva hur blomväxter fortplantar sig

Arbetssätt

Tid vecka 47 - 49

Genomgångar, film, övningsuppgifter, diskussion i klassrummet, undersökande arbete som mikroskopering.

Biologiboken sid. 10 - 21 ("Vad är liv") och sid. 25, 27 -28, 30 - 31 (om fröväxter).

Bedömning

Prov vid slutet av avsnittet, (v. 47,),  ditt deltagande och arbete under lektionerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi - läran om livet

E
C
A
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information från olika källor och använda informationen på ett i väl fungerande sätt.
Använda utrustning
Eleven använder utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper och kan ge exempel och beskriva med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper och kan kan förklara och visa på samband med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper och kankan förklara och visa på samband med god användning av biologins begrepp.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva Linnés betydelse för biologins historia.
Eleven kan ge exempel på och beskriva Linnés betydelse för biologins historia.
Eleven kan ge exempel på och beskriva Linnés betydelse för biologins historia.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: