Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7, Artikel

Skapad 2018-11-20 11:55 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Artikel Under några lektioner ska vi nu skriva en artikel. Artiklar kan man läsa i olika tidningar. Det är ofta en ganska kort text som vill förmedla nyheter, något som har hänt. Först kommer jag att gå igenom vad en artikel är och hur man skriver en artikel. Vi ska även läsa några artiklar och göra några övningar, t ex sätta rubriken samt skriva ingressen på en artikel.

Innehåll

Rubriken: rubriken ska vara kort. Den ska fånga läsarens intresse. Rubriken ska även säga något om innehållet i texten. 

 • Ingress: ingressen är en kort sammanfattning av texten, bara några meningar. Den ska göra läsaren nyfiken. Ingressen är skriven i fet stil och svara på frågorna; Vad? När? Var? Vem? Hur? Varför? Vilka konsekvenser? 

 • Innehåll: Nu kommer du till brödtexten. Här berättar du mer utförligt om vad som hänt samtidigt som du ger mer svar på frågorna: 

 • Vad som hänt 

 • När det hände 

 • Var det hände 

 • Vem som gjorde/var med om... även gärna vittnen till händelsen 

 • Hur gick det till 

 • Varför hände det 

 • Vilka konsekvenser, vad ledde händelsen till, hur slutade det 

 • Neutral: du ska INTE skriva i jag-form och INTE ha egna åsikter 

 • Preteritum: en artikel skrivs alltid i preteritum (då-tid). Den berättar ju något som har hänt. Ex. Bilarna krockade på E6:an. Mannen stal en klocka.  

 

UPPGIFTEN 

Du ska tänka dig att du är en journalist. Du har fått veta att något har hänt. Det kan vara att någon har varit nära att drunkna, några bilar har krockat, en fotbollsspelare har skrivit på ett fett kontrakt, det har varit ett inbrott eller något annat som du kommer på att du vill skriva om.

Din uppgift är att skriva en artikel om händelsen. 

 

Artikeln ska vara klar FREDAG 7 DECEMBER, vecka 49 

 

Matriser

SvA
SVA, grundmatris

E
C
A
Skriva texter och berättande texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: