Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumtion och Ekonomi - HKK

Skapad 2018-11-20 12:45 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Vad ska jag göra om mobilen jag köpt går sönder efter 14 dagar? Kan jag alltid ångra ett köp?Hur ska jag få pengarna att räcka? Undervisningen i HKK syftar till att eleverna ska utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att:

 •  eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån.
 •  eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi
 •  eleverna ska kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 Eleven ska kunna:

 • Välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till sina val med hänsyn till  ekonomi.
 • Göra jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och då föra resonemang med  koppling till konsekvenser för privatekonomin.
 • Beskriva och föra  resonemang om  rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur dessa kan användas i olika situationer i samband med inköp
 • Föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet, utifrån frågor som rör en hållbar ekonomisk utveckling.

Undervisningen

Du ska träna förmågan att...

 • inhämta fakta från olika källor
 • jämföra olika alternativ
 • fatta underbyggda beslut

Du ska inhämta kunskap inom...

 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • konsumentbeteende
 • hushållsbudget
 • kontrakt

 

Arbetsformer

Undervisningen kommer att ske genom:

 •  föreläsningar
 • textstudier  (Hkk-boken sid 114 - 141)
 • självständigt sökande på internet   http://www.konsumentverket.se/
 • Vidare kommer konkreta problemställningar som kan uppstå i det ekonomiska vardagslivet att diskuteras där eleverna ska ta ställning och komma med förslag på lösningar. Se ex Hkk-boken  på sid 141

Bedömning

 

Vad ska bedömas?

Förmågan att...

 

 •  inhämta fakta från olika källor
 •  jämföra olika alternativ
 •  fatta underbyggda beslut

Kunskaper om...

 • konsumenters rättigheter och skyldigheter
 • konsumentbeteende
 • hushållsbudget
 • kontraktsfrågor

Hur ska det bedömas?

 • Elevens aktivitet/kreativitet bedöms även vid genomgångar och inhämtande av fakta.
  Skriftligt prov där eleven visar faktakunskaper, men även visar sin förmåga att ta ställning i samband med olika köpsituationer.
  Det kommer även finnas möjlighet att göra detta prov muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Konsumtion och Ekonomi

F
E
C
A
Planera sin ekonomin
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven känner till hjälpmedel för att planera sin ekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven visar att hon kan använda hjälpmedel för att planera sin ekonomi
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi. Eleven använder hjälpmedel för att planera sin ekonomi
Rättigheter o skyldigheter enligt KKL
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang vad som gäller vid köp av varor.Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring både rättigheter och skyldigheter i detta sammanshang. Eleven känner till vart man kan vända sig för att få hjälp i konsumentfrågor
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om vad som gäller vid köp av varor.Eleven kan föra enkla och underbyggda resonemang med relativt god koppling till både rättigheter och skyldigheter enligt KKL. Eleven känner till vart man kan vända sig för att för att överklaga konsumentärenden.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om vad som gäller vid köp av varor.Eleven kan föra väl underbyggda resonemang med god koppling till både rättigheter och skyldigheter enligt KKL. Eleven känner väl till vart man kan vända sig för att för att överklaga konsumentärenden.
Rättigheter o skyldigheter vid distansköp
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang vad som gäller vid köp på distans.Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring både rättigheter och skyldigheter i detta sammanshang
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om vad som gäller vid köp på distans.Eleven kan föra enkla och underbyggda resonemang med relativt god koppling till både rättigheter och skyldigheter vid köp på distans..
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om vad som gäller vid köp på distans.Eleven kan föra väl underbyggda resonemang med god koppling till både rättigheter och skyldigheter vid köp på distans..
Öppet köp o Bytesrätt
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang vad som gäller vid öppet köp och bytesrätt .Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring både rättigheter och skyldigheter i detta sammanshang
Eleven kan beskriva och föra relativt utvecklade resonemang om vad öppet köp och bytesrätt innebär..Eleven kan föra relativt underbyggda resonemang kring både rättigheter och skyldigheter i detta sammanshang
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om vad öppet köp och bytesrätt innebär..Eleven kan föra väl underbyggda resonemang kring både rättigheter och skyldigheter i detta sammanshang
Resonera kring konsekvener
av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Resonera kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Utvecklande resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Väl utvecklande och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: