Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Kristendom

Skapad 2018-11-20 13:11 i Östervåla skola 7-9 Heby
Grundskola 8 Religionskunskap
I det här arbetsområdet ska du lära dig om den största av de fem världsreligionerna, kristendom.

Innehåll

Vad?

I det här arbetsområdet ska du lära dig om kristendom. Det är den största av de fem världsreligionerna och den religion som historiskt sett påverkat vår del av världen mest. Du ska lära dig om:

  • Viktiga begrepp, personer och händelser inom kristendomen
  • Olika sorters kristendom
  • Hur kristendom har påverkat samhället förr och hur den påverkar samhället idag

Hur?

Instuderingsfrågor

Genomgångar

Examination: fördjupningsuppgift och prov

Varför?

Kristendom är en viktig del av Sveriges historia. Den har påverkat inte bara vårt land utan stora delar av Europa och världen. I Östervåla och områden i närheten har olika former av kristendom spelat en stor rull under lång tid och gör det än idag. Bara i Östervåla finns till exempel tre olika kristna kyrkor. Att förstå vad kristendom är hjälper dig att förstå delar av den plats du bor på.

Matriser

Re
Religion: Kristendom

E
C
A
Världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva vad kristna tror på, vilka dess helga skrifter är och hur de utövar sin religion.
Du har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan vad kristna tror på, vilka dess helga skrifter är och hur de utövar sin religion.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara, visa på samband och generella mönster mellan vad kristna tror på, vilka dess helga skrifter är och hur de utövar sin religion.
Likheter & skillnader
Du kan föra enkla resone­mang om likheter och skillnader mellan olika typer av kristendom.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan olika typer av kristendom.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan olika typer av kristendom.
Samband med samhälleliga förhållanden
Du kan med enkla och till viss del underbyggda resonemang beskriva hur kristendom påverkas av och påverkar samhället.
Du kan med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang på några olika sätt beskriva hur kristendom påverkas av och påverkar samhället.
Du kan med välutvecklade och väl underbyggda resonemang på flera olika sätt beskriva hur kristendom påverkas av och påverkar samhället.
Information & källor
Du kan söka information om kristendom och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om kristendom och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om kristendom och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt. Du kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: