Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i franska för år 7

Skapad 2018-11-20 13:15 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Franska för årskurs 7 vårterminen 2019

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och i olika texter
 • uttrycka dig när du pratar och skriver
 • välja och använda metoder som gör att du förstår och blir förstådd
 • anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till vad du vill säga och till situationen
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kultur i länder där man pratar språket

 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande:

veckodagar, tidsuttryck och namn på olika fritidssysselsättningar och sporter

att beställa på restaurang, räkneord, några olika franska prepositioner och olika väderuttryck.

 

För att träna förmågorna kommer vi bland annat att arbeta

 • med olika typer av texter från vardagssituationer
 • med hörövningar, musik och film där språket är anpassat till en lämplig nivå, t ex auditiva övningar
 • med muntliga presentationer
 • med dialoger där vi övar uttal och intonation
 • med glosor och förhör, för att utöka ordförrådet
 • med att läsa och förstå enkla texter
 • med att skriva enkla texter; meddelanden och berättelser

 

DETTA SKA BEDÖMAS

vi kommer att bedöma på vilket sätt du

 • förstår vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • deltar i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • uttrycker dig muntligt och skriftligt så andra förstår
 • läser och förstår enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • skriver enkla texter och dialoger. Använder kända ord, fraser och meningar inom välbekanta ämnesområden,
 • reflekterar kring hur det är att leva i andra länder där språket används genom att berätta, samt ge enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt.

 

Vi arbetar med läroboken Chez Nous. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna men också genom skriftliga prov/muntliga presentationer i slutet av varje arbetsområde. Datum för skriftliga prov kommer att meddelas senare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna Språk - Språkval

E
C
A
Lyssna
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till
Du kan förstå mest av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Läsa
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Kommentera och beskriva
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Tala
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga övningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga övningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga övningar.
Strategi/metod
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver eller/och pratar med andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver eller/och pratar med andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver eller/och pratar med andra.
Kultur
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett bra sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar språket. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: