Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa med Norden

Skapad 2018-11-20 13:24 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Grundskola 7 – 9

Innehåll


Lokal Pedagogisk planering (LPP) Europa med Norden -
Natur- och kulturgeografi

Genom undervisningen i ämnet geografi - ​Europa med Norden​ ska eleverna utveckla kunskaper om Europa - vår världsdel. Europa tillhör de minsta av världsdelarna, men också den världsdel som historiskt sett har haft störst påverkan på andra delar av världen genom kolonialism och handel. Europas geografiska läge, gynnsamma klimat och närheten till hav och floder har varit bidragande orsaker till att skapa välfärd och utveckling i många av Europas länder. Här kommer vi att behandla Europa och Nordens naturgivna förutsättningar för utveckling och det kulturlandskap som växt fram som en följd av dessa förutsättningar.

Tidsperiod:​​ Vecka 47-49

Arbetssätt: ​​Föreläsningar, övningar, samt eget arbete i skolan ​och​​ hemma Classroom:​​ ​Europa med Norden
Litteratur: ​​Horisont 8, Natur & kultur

Beting/läxa Vecka 47
● Läs/lyssna: ​Natur i Europa och Norden,​​ s.267-273. Klimat och växtlighet s.276-281

● Jobba med frågorna från powerpointen
● Skriftligt läxförhör ​fredagen den 23 november

Vecka 48
● Läs/lyssna:​ Inlandsisen s.274-275. Ekonomi, utveckling och samarbete i Europa s.282-287.

● Jobba med frågorna från powerpointen
● Skriftligt läxförhör ​fredagen den 30 november
  
Vecka 49

● Läs/lyssna: Samhällskunskap, ​Europeiska Unionen,​​ s.150-151.

● Jobba med frågorna från powerpointen

Skriftligt läxförhör torsdagen den 6 december i kartografi.

● Skriftligt prov​​ ​fredagen den 7 december Vecka 49

 

Centralt innehåll:
● Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
● Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
● Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
● analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
● utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
● göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
● värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

 

Kunskapskrav:
● K1: Eleven har​ k​unskaper om ​samspelet mellan människa, samhälle och natur​, och visar det genom att föra​ ​resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
● K2: Eleven kan även använda ​geografiska begrepp​.
● K5 : Eleven kan undersöka omvärlden och använder då ​kartor​ och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker​, samt föra resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
● K8: Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor​ och redogör då för ​förslag på lösningar​ där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: