Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 6 - kartor, klimat och växthuseffekten.

Skapad 2018-11-20 15:08 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 6 Geografi
Några veckor framåt kommer vi i geografi-ämnet arbeta med olika slags kartor, att ta ut fakta och dra slutsatser, namngeografi, lägesangivelser (latitud och longitud) samt skala. Vidare kommer vi att ta upp begreppet hållbar utveckling samt växthuseffektens orsaker och konsekvenser samt vad man kan göra för att minska den globala uppvärmningen. Relevanta geografiska begrepp kommer att genomsyra arbetsområdet.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Arbeta med kartböcker
 • Arbeta med lärobokstexter och arbeta med frågor
 • Kahoot och Quizlet
 • Clio Online
 • Filmer som är relevanta för området.

Vad ni förväntas kunna efter området:

 • Använda kartboken och att veta var platser/länder, vatten och bergskedjor ligger någonstans i Europa.
 • Positionssystemet (latitud och longitud)
 • Storleksrelationer mellan länder.
 • Geografiska begrepp
 • Växthuseffekten, orsaker till och konsekvenser av denna samt tänkbara lösningar för att minska global uppvärmning.
 • Geografiska begrepp som lyfts upp under arbetsområdet.

Arbetsområdet avslutas med ett prov där ni får visa vad ni kan.

Uppgifter

 • Quiz om kartan

 • Frågor om växthuseffekten

 • Seterra- material Europa

 • Diagnos- har du koll?

 • Quiz om växthuseffekten

 • Kartquiz

 • Ej namngiven

 • Till provet i geografi

 • Till provet i geografi

 • Seterra

 • Quiz om kartan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  A 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: