Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, kraft och konstruktion

Skapad 2018-11-20 15:25 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
Här ska du arbeta med begreppen kraft och rörelse i Fysik. Du ska även konstruera och bygga ett fordon som drivs av en ballong, kör fort och långt i samma riktning i Teknik.

Innehåll

1. Arbeta i Fysik boken med kapitel 6. Du kan lyssna på boken och träna begrepp här: http://webbapp.liber.se/spektrum-fysik/

Du ska lära dig begreppen: Kraft, rörelse, gravitation, tyngd, massa, friktion, normalkraft, tyngdpunkt, stödyta, tröghet, fritt fall

2. Planera och bygg ett fordon som drivs med en ballong. Dokumentera ditt arbete med anteckningar, skisser och en teknisk ritning med angivna mått. Beräkna fordonets medelhastighet och mät hur långt kan din bil köra i samma riktning.

Du ska lära dig begreppen: Design, Skiss, Teknisk ritning, Vy, Skala, Livscykelanalys, Måttsättning, Snitt.

Arbetet ska vara klar senast v. 48.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: