Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i SV, Nyckeln till skatten

Skapad 2018-11-20 15:34 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Pedagogisk planering i Svenska. Arbetsboken Nyckeln till skatten

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Undervisningsområde/moment: Svenska

 

Beskrivning

 

 

Ämnen

Arbetsområdet kring "Nyckeln till skatten".

 

 

Svenska

 

 

Varför ska vi arbeta med det här.

Centralt innehåll

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

 

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.

 

Handstil och att skriva på dator.

 

Språkets struktur med stor bokstav och punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

 

 

 

 

Det här ska du lära dig

 

 

 

Kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Kunna förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Kunna läsa med flyt.

Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Kunna stava vanligt förekommande ord.

Kunna skriva läsligt för hand och på dator.

Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

Kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

 

Så här kommer vi att arbeta

 

 

 

 

Vi läser tyst ur en bok och efter arbetar boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll eller skriver en kortare recension.

Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, i skolan men även hemma. Därefter arbetet vi med varje kapitel.

Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar och ”Veckans ord”.

Vi skriver berättande texter och bearbeta dem efter råd från lärare eller annan elev (kamratrespons)

Vi skriver för hand eller ibland på iPaden.

Vi tränar på att skriva meningar och använda skiljetecken.

Vi har muntlig redovisning där vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper.

Pedagogen ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment och vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner genom olika, för uppgiften anpassade, arbetsböcker.


Vi har även klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 

 

Du ska visa att du har förmågan att:

Läsa elevnära texter med flyt.

Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

 

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: