Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering kap. 2 v41-48

Skapad 2018-11-20 15:38 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8
Matematikplanering kap. 2 v41-48

Innehåll

Pedagogisk planering Matematik  8ac

 

Kap 2. Algebra

 

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)

·         föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)

·         använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

·         beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)

 

Centralt innehåll

·         Innebörden av variabelbegrepp och denna användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

·         Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

·         Metoder för ekvationslösning.

·         Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

·         Enkla matematidska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

Begrepp:

· algebra                                         · mönster                                        · artimetisk talföljd

· geometrisk talföljd                      · formel                                           · numeriskt uttryck

· algebraiskt uttryck                       · variabel                                        · obekant

· likhet                                             · ekvation                                         prövning


Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Uppgifter att räkna

Räkna minst en nivå.

Börja på nivå 2

Läxa

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

41

2.1 Mönster

2.2 Mönster och formler

48-50

51-54

1-5

1-6

6-10

7-12

11-14

13-17

Följ planeringen!

42

 

2.3 Uttryck med parenteser

55-58

 

1-9

 

10-19

 

20-24

 

Följ planeringen!

43

2.4 Multiplikation med en parantes

2.5 Ekvationer

59-62

 

64-66

1-8

 

1-8

9-14

 

9-14

15-20

 

15-19

Följ planeringen!

44

 HÖSTLOV

 

 

 

 

 

45

2.6 Mer om ekvationer

67-70

1-8

 

9-15

 

16-20

 

Följ planeringen!

46

PRAO

 

 

 

 

 

47

2.7 Problemlösning med
      ekvationer

Begrepp test

Kapitel test

71-75

 

78

79

1-8

9-15

16-21

 

48

Basläger/Hög höjd

Prov  fredag

80-83

 

 

 

Läs på inför provet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: