Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering kap. 2 v42-49

Skapad 2018-11-20 15:41 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9
Matematikplanering kap. 2 v42-49

Innehåll

Pedagogisk planering 9d Matematik ht 2018

 Samband och förändring

 

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)

·         föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)

·         använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

·         beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)

 

Centralt innehåll

·         Reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska situationer,

·         Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsberäkning, huvudräkning samt vid beräkningar med digital teknik.

·         Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck formler och ekvationer.

·         Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

·         Metoder för ekvationslösning.

 

Begrepp:

· variabel                                        · linjär funktion                               · procent           

· funktion                                        · proportionalitet                            · förändringsfaktor

· graf                                                · räta linjens ekvation                   · procentuell förändring                                           

                                                           Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Uppgifter att räkna

Räkna minst en nivå.

Börja på nivå 2

Övrigt

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

42

2.1 Vad är en funktion

2.2 Linjära funktioner

56-61

62-66

1-9

1-5

10-17

6-9

18-21

10-11

 

43

2.3 Räta linjens ekvation

 

67-72

 

1-12

 

13-19

 

20-25

 

 

45

2.4 Procentuell förändring

2.5 Upprepad procentuell förändring

 

74-77

78-81

1-11

1-7

12-20

8-12

21-26

13-15

 

46

Kapiteltest/Begreppstest

Basläger/Hög höjd

84-85

86-89/

90-91

 

 

 

Muntligt nationellt prov pågår under veckan.

47

Basläger/Hög höjd

86-91

 

 

 

Läs på inför prov

48

Prao

 

 

 

49

Prov del 1 onsdag, del 2 torsdag

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: