Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2018-11-20 15:50 i Kastellegårdsskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Svenska
I det här temat ska vi arbeta med berättande texter och försöka få svar på frågorna: Hur ska man tänka när man läser en berättande text? Vilka lässtrategier kan man använda och hur? Vilka tekniker använder författare när de bygger upp en berättelse? Hur planerar man och spelar in en bokrecension med hjälp av digitala verktyg? Hur skriver man en berättande text? Hur ger och tar man emot respons på en text?

Innehåll

I det här avsnittet ska vi:

 • läsa olika berättande texter
 • lyssna på olika berättande texter och diskutera dessa
 • spela in oss själva när vi läser
 • diskutera olika tekniker som författare använder för att fängsla läsaren
 • få information kring olika författare
 • planera och spela in en bokrecension med hjälp av digitala verktyg
 • lära oss hur man kan tänka när man skriver en berättande text
 • ge och ta emot respons på varandras texter

Det som ska bedömas är:

 • din läsförmåga
 • din förmåga att använda olika lässtrategier
 • hur delaktig du är i de diskussioner som genomförs
 • din digitala bokrecension
 • din skräcknovell
 • hur väl du kan ge respons på en klasskamrats text 
 • hur väl du kan ta emot respons på din egen text

Uppgifter

 • Läsning

 • Digital bokrecension

 • Skräcknovell

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text

Rubrik 1

E
C
A
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
• eleven följer instruktionen • texten fungerar i huvudsak som en berättelse.
• eleven följer instruktionen • texten fungerar relativt väl som en berättelse.
• eleven följer instruktionen • texten fungerar väl som en berättelse.
INNEHÅLL
begripligt innehåll enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling • räknar upp händelser
relativt tydligt innehåll utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling • återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
tydligt innehåll välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling • förmedlar upplevelser och värderar/utvecklar dessa
STRUKTUR
i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa
relativt väl fungerande struktur • uppbyggnaden är tydlig • textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men • ansatser till styckeindelning
väl fungerande struktur • uppbyggnaden lyfter texten • textuppbyggnad med hjälp av sambandsord • i huvudsak fungerande styckeindelning
SPRÅK
viss språklig variation • ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet • meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt • tempusbruket stör inte förståelsen
förhållandevis god språklig variation • ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet • meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
god språklig variation • ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet • meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt • tempus används på ett riktigt sätt
SKRIVREGLER
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet • stor/liten bokstav används med viss säkerhet • stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet • relativt få fel i användningen av skiljetecken • relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet • få fel i användningen av skiljetecken • få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: