Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 8

Skapad 2018-11-20 15:57 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd

Innehåll

Lokal pedagogisk planering i textilslöjd                           Sofia skola

 

Återbruk – kreativt skapande                                           Åk 8

 

 

Inledning – syfte

Under terminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet ”Återbruk”. Eleven kommer att få utgå från ett avlagt plagg eller textil och göra om till något nytt. Eleven får möjlighet att ta sig an utmaningen på ett kreativt sätt och skapa något personligt och unikt. Eleven kommer att få kunskap om återbruk i ett historiskt och samhällsnyttigt perspektiv. I arbetet kommer vi att ta upp olika material och hur de kan produceras och transporteras med minsta påverkan på människor och miljö utifrån ett hållbart perspektiv.

 

Mål från Lgr 11

Följande mål har legat till grund för undervisningen i detta område:

-      formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

-      välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

-      analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

-      tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.  

 

 

Konkreta mål för eleverna

Inom arbetsområdet ”Återbruk” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga:

-      att se nya användningsområden för avlagda och slitna plagg.

-      att med fantasi och kreativitet skapa något nytt av gammalt.

-      att reflektera kring dagens slit och släng- mentalitet.

-      att reflektera kring hur människor och miljö påverkas av dagens konsumtionssamhälle och textilframställning.

-      att se hur dagens och gårdagens mode och trender kan påverka och inspirera till ett personligt utformat slöjdföremål.

-      att se värdet av resurshushållning genom återanvändning av material.

 

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med enskilt praktiskt arbete och med teori i grupp.

Som ett stöd i arbetet får du instruktioner i form av bilaga ”Återbruk”.

 

Under lektionerna kommer vi att:

 

-      inleda arbetet med skiss på ursprungsplagg/plaggen/textilier och skiss på det tänkta/önskade resultatet.

-      arbeta individuellt med att skapa något nytt av ett eller flera plagg eller textilier.

-      ta upp hur textiler produceras och vilket ansvar de stora klädproducenterna har.

-      hur man med återbruk kan göra personliga plagg.

-      se vad man kan tillföra för att ge arbetet ett personligt uttryck.

-      titta närmare på olika material och dess specifika egenskaper.

-      arbeta med olika textila tekniker i syfte att se vilka möjligheter som finns med att blanda tekniker och lösningar.

-      diskutera vår konsumtion av kläder och textilier.

-      utvärdera skriftligt i samband med inlämning av arbetet.

 

 

 Bedömning

 

Förmåga

Kunskapskrav för E

Kunskapskrav för C

Kunskapskrav för A

Formge och

framställa föremål

i olika material med hjälp av lämpliga

redskap, verktyg

och hantverkstekniker.

Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Välja och motivera

tillvägagångssätt i

slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet

och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val. Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val. Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val. Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp. Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.

 

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Tolka slöjdföremåls

estetiska och

kulturella uttryck.

Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

Utvärdering

Under arbetets gång skriver du ner dina tankar och idéer. Tänk på att arbetet är en process som sker i flera faser: planering, genomförande och utvärdering.

Utvärdering kommer att ske i samband med att arbetet avslutas.

Hur har du lyckats med målen?

Vad är du mest/minst nöjd med i ditt arbete?

Vad skulle du kunna förbättra? Tänka på till nästa arbete?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: