Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

noveller

Skapad 2018-11-20 16:01 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Du får träna på att läsa och samtala om noveller. Dessutom kommer du att skriva en egen.

Innehåll

Skriv din Eld!

 

 

  

 Jag har inte det skarpaste huvudet, men elden, min eld, är den största i Sverige.

 

 

V 41- 49   (v 44 höstlov, v 46 NP, v 48 Prao)

 

Syfte

         formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

·        läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

Centralt innehåll

         Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

         Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

         Att urskilja textens budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang

 

         Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

         Språkens struktur med stavningsregler, skiljetecken,

 

         Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Undervisning:

 

·        novellen som genre (vad som är utmärkande för den)

·        novellens uppbyggnad (händelse, miljö, personbeskrivning, dialog och dramaturgi)

·        samtala om stil, bildspråk, gestaltning

·        läsa och analysera noveller (läsa mellan raderna, bortom raderna , novellens handling på ett djupare plan)

·        skriva egna noveller

·        ge respons på andras noveller

·        bearbeta egen novell utifrån respons

 

Gemensamma genomgångar och övningar knutna till dem. Du arbetar enskilt, i par, grupp och i helklass.

 

 

Underlaget är bedömning är:

 

·        diskussioner och samtal utifrån novellens innehåll och dess uppbyggnad.

(här visar du din förmåga att formulera dig och kommunicera muntligt samt din förmåga att framföra dina åsikter och tankar och föra ett samtal framåt)

 

·        en egen skriven novell utifrån en novells innehåll, uppbyggnad och hur du bearbetar den. (här visar du din förmåga hur du formulerar dig i skrift)

 

·        hur du ger och tar emot respons

 

 

Kunskapskrav E

C

A

Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del tydligt framträdande budskap underbyggda resonemang om i olika verk.

Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna underbyggda resonemang om budskap som är i olika verk.

Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda underbyggda resonemang om budskap som är i olika verk.

Du kan skriva olika slags texter med viss enkel i huvudsak språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan ge enkla i huvudsak omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.

Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: