Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 9

Skapad 2018-11-20 16:03 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Slöjd

Innehåll

Lokal pedagogisk planering i textilslöjd                        Sofia skola

Klädsömnad åk 9                                                          

Mål:

Du kommer att få arbeta med klädsömnad i trikå eller vävt tyg. Du väljer modell och material. För att lära dig grunder i sömnad och sedan kunna vidareutveckla de kunskaperna använder vi en beskrivning som du arbetar efter steg för steg.

Utifrån inspiration och befintliga mönster kommer du att planera och sy ett klädesplagg i trikå eller vävt tyg. Detta innebär att du kommer att lära dig de begrepp och moment som hör till klädsömnad i valt tyg. Du kommer att lära dig symaskinens funktioner som är lämpliga för arbetsområdet. De redskap och verktyg som krävs lär du dig också att hantera. Du kommer att träna problemlösning och värdering av dina val.

Syfte:

Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

Arbetssätt

Klädesplagget syr du utifrån eget önskemål och olika svårighetsgrader som du får presenterat för dig. Inspiration ges i form av mönster och ibland uppsydda modeller. Du får vara med och välja tyg och material utifrån funktion och estetiskt värde. Du får göra en planering som du kan följa, tänk på att notera ev. ändringar. Du får lära dig att följa en arbetsbeskrivning för att träna din självständighet i arbetsprocessen. Du får lära dig begreppen för sömnad i trikå eller vävt tyg. Arbetsområdet är enskilt. När arbetet är klart utvärderar vi.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske under arbetets gång

Vi bedömer

¤ Hur du kommer igång med uppgiften och hur du sedan tar ansvar för att gå vidare.

¤ Hur du presenterar och dokumenterar ditt arbete.

¤ Hur du löser problem som du ställs inför under arbetets gång, hur du klarar att använda arbetsbeskrivning och arbeta självständigt.

¤ Hur du värderar ditt arbete och arbetsinsats.

¤ Hur du kan använda och förstå slöjdspecifika begrepp för trikå och klädsömnad.

¤ Kvalitén och estetiska uttrycket.

¤ Hur avancerat arbete du gjort.

Kunskapskrav

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel (gjutning), vävning och (svarvning). Begrepp som används i samband med dessa.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ………

 

i huvudsak fungerande sätt

ändamålsenligt sätt.

ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven kan …….. hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

 

pröva

pröva och ompröva

systematiskt pröva och ompröva

 

Slöjdens arbetsprocesser

 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven kan på ett …………… sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån ………...

 

enkelt och delvis genomarbetat

 

instruktioner.

utvecklat och relativt väl genomarbetat

instruktioner och delvis egna initiativ.

välutvecklat och väl genomarbetat

instruktioner och egna initiativ.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger ……. motiveringar till sina val.

 

enkla

utvecklade

välutvecklade

Eleven kan i slöjdarbetet .......... idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

 

bidra till att utveckla

utveckla

utveckla och sådant som eleven själv har sökt upp.

   

Betyg E

Betyg C

Betyg  A

Under arbetsprocessen

 

bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven kan ge ….. omdömen om arbetsprocessen med ……….. av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

 

enkla

 

viss användning

utvecklade

 

relativt god användning

välutvecklade

 

god användning

           

 

Slöjden i samhället

 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
   

Betyg E

Betyg C

Betyg A

Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ….. resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

enkla

utvecklade

välutvecklade

               

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: