Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik steg 3, rev 2018

Skapad 2018-11-20 16:09 i Stenkulan Lerum
Grundskola 3 Matematik
I matrisen finns bedömning av ditt kunnande i matematik.

Innehåll

Matriser

Ma
Matematik steg 3

Taluppfattning och tals användning

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom helhetsområdet 0-500
Räkneramsan 0-500, kan börja var som helst och räkna framåt och bakåt
Läsa av en tallinje 0-500 och markera tal på olika tallinjer
Tredjedelar och fjärdedelar av en helhet
Tredjedelar och fjärdedelar av antal
Storleksordna enkla bråk
Översätta mellan talspråk, bildspråk och mattespråk i alla fyra räknesätt
Beskriva hur multiplikation och division hör ihop (talfamiljer)
Förstå och använda både delnings- och innehållsdivision
Multiplikationstabellerna för tabellerna 2, 3, 4, 5 och 10
Division med 2, 3, 4, 5 och 10
Välja lämplig skriftlig räknemetod i addition, tex -uppställning -stegvis, talsort för talsort
Välja lämplig skriftlig räknemetod i subtraktion, tex -uppställning -stegvis, talsort för talsort
Använda överslagsräkning

Geometri

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Beskriva, jämföra och namnge - triangel, kvadrat, rektangel och cirkel - klot, kub, rätblock och cylinder. med till exempel begreppen hörn, sida, kant, vinkel och parallella sidor
Förstår och kan använda begreppen punkt, linje, stråle och sträcka
Rita månghörningar med linjal
Förstår begreppet vinkel och kan beskriva en rät, trubbig och spetsig vinkel
Uppskatta, jämföra och mäta vikt i hg och kg
Uppskatta, jämföra och mäta area
Förstår begreppet omkrets

Sannolikhet och statistik

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Skapa egna tabeller och diagram

Problemlösning

Har påbörjat målet
Har uppnått målet
Välja och använda olika strategier för att lösa problem
Föra resonemang kring hur man löst ett problem
Visa hur man löst ett problem med bilder och symboler
Bedöma rimligheten i ett svar
Formulera problem utifrån vardagliga situationer
Lösa problem i flera steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: