Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ön - Ett skrivprojekt

Skapad 2018-11-20 16:11 i Hälsingbergsskolan Falun
Skrivprojekt - ön. Det är totalt fem olika delar som arbetet är uppdelat i. Vi börjar med en spännande introduktion innan själva skrivandet börjar. Inför varje ny del kommer vi att ha genomgångar och eleverna kommer få ett antal givna förutsättningar, alltså händelser som texten ska innehålla. Del 1 - Flygkraschen. Del 2 - Utforska ön. Del 3 - Du är inte ensam. Del 4 - Konsten att höja pulsen. Del 5 - Konsten att avsluta.
Grundskola 5 Svenska
Skrivprojekt - ön. Vi börjar med en spännande introduktion innan själva skrivandet börjar. Inför varje ny del kommer du få en genomgång med ett antal givna förutsättningar, alltså händelser som texten ska innehålla.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Ön, är ett skrivprojekt i 5 delar.

Du kommer att arbeta med ett kapitel i taget. Inför varje kapitel jobbar vi tillsammans med olika metoder för att strukturera och bygga upp en berättelse. Vid varje kapitel fokuserar vi på olika sätt att skriva, se nedan:

 1. Första delen: Att skriva spännande
 2. Andra delen: Att beskriva miljön
 3. Tredje delen: Att beskriva personer
 4. Fjärde delen: Dramaturgi
 5. Femte delen: Konsten att avsluta

Jag kommer att bedöma hur du:

 • skriver din berättande text kapitel för kapitel efter instruktion
 • hur du håller en "röd tråd" i ditt skrivande
 • hur du använder skrivregler
 • hur du ger respons, tar emot respons
 • följer instruktionerna för arbetet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Ön - Ett skrivprojekt

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen med marginal
Innehåll
Du formulerar dig på ett sätt som mottagaren förstår när du skriver om "Ön".
Språk

I texten kan du skriva med språklig variation det innebär t. ex. att du inte börjar alla meningar på samma sätt.
I texten kan du använda regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Din text "Ön" innehåller beskrivningar av personer, miljöer och handling.
Struktur
Du kan skriva texter som läsaren kan förstå och följa med i, alltså till största del med en röd tråd.
Ge respons
Du kan formulera din respons så att mottagaren kan förstå den och använda sig av den. (Du använder konstruktiv kritik)
Du använder dig av responsen du har fått för att bearbeta och utveckla din text.
Instruktioner
Du följer de instruktioner du får.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: