Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering svenska åk 6B, V. 47–V. 51

Skapad 2018-11-20 17:49 i Kyrkerörsskolan Falköping
Grundskola 6 Svenska

Innehåll

Lektionsplanering svenska åk 6B, V. 47–V. 51

Anna-Karin Andersson (AnA)

 

Övergripande mål: lektionsinnehållet syftar till att förbereda eleverna för Nationella provets (NP) muntliga del i svenska, genom att utveckla och stärka elevernas förmåga till att samtala och diskutera i grupp.

 

V.47

Må 19/11 Förberedelser av redovisningsuppgift Nationellt Prov (NP)

Ti 20/11 Förberedelser av redovisningsuppgift NP

To 21/11 Genomförande av NP (Parallellt arbetar klassen med stencil grammatik + läsa bänkbok)

Fr 22/11 Genomgång av stencil de – dem, pronomen.

 

V48

Nytt tema: Litteratur- och språkhistoria

Övergripande mål: lektionsinnehållet syftar till att utveckla elevernas kunskaper inom temat litteratur- och språkhistoria. Nästan samtliga förmågor inom ämnet svenska och svenska som andra språk tränas. Följande förmågor kommer att tränas: läsförståelse, budskap och upplevelser, skriva texter, söka- välja ut och sammanställa, kombinera text och annan estetik, ge omdömen om och bearbeta text, samtala, muntliga redogörelser, och i vissa delar även språkliga likheter mellan svenskan och närliggande språk.

 

Må 26/11 Uppstart nytt tema språkhistoria: Runor och skriftspråkets historia.

Historisk bakgrund: Lite om alfabetet, skrivtecken och kilskrift.

 

Ti 27/11       S T U D I E D A G

 

To 29/11 (Vikarie ev. då åk 9 gör NP, och beroende på deras tidschema kommer lektionsinnehållet att anpassas utifrån dessa förutsättningar)

- Om vikarie: övningsuppgift, skriva, tolka och läsa runor.

- Ordinarie lektion: runornas uppkomst, förekomst och betydelse.

 

Fr 30/11 Beroende på lektionsinnehåll på torsdagen:

- Om ordinarie lektion: övningsuppgift, skriva, tolka och läsa runor.

- Om vikarie: runornas uppkomst, förekomst och betydelse.

 

V. 49

Må 3/12 Litet skriftligt ”runförhör” – övrig tid bänkboksläsning.

 

Ti 4/12 Litteraturhistoria, nytt delområde: Myter och sagor i den äldre litteraturen. Genomgång: Lite om isländska sagor, muntlig tradering och muntlig berättartradition. Lokal berättartradition: Ållebergs ryttare

Övningsuppgift: ”Isländska alver stoppar vägbygge.”

 

To 6/12 Litteraturhistoria. Genomgång: vandringssägner, typiska drag.

Övningsuppgift: läsa några vandringssägner.

- Den billiga Porchen

- Alligatorerna i New Yorks kloaker

- Spindeln i yuccapalmen

 

Fr 7/12 Vandringssägner, källkritisk övningsuppgift sant eller falskt

Klassrumsdiskussion.

 

V. 50

Må 10/12 Berättelsen om Lucia

Uppstart grupparbete: myter och nordiska gudasagor

Ti 11/12 Grupparbete: myter och nordiska gudasagor.

To 13/12 Forts. grupparbete myter och nordiska gudasagor (b Gruppredovisningar av grupparbetet eroende på ev. skolprogram för Luciafirande).

Fr 14/12 Forts. grupparbete myter och nordiska gudasagor.

 

V. 51

Må 17/12 Gruppredovisningar av grupparbetet

Ti 18/12 Gruppredovisningar av grupparbetet

To 20/12 Julkul.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: