Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal "Kensukes rike"

Skapad 2018-11-20 19:44 i Långbrodalsskolan Stockholm Grundskolor
Lyssna till högläsning, boksamtal och läslogg
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer under ca 5 veckor att ha ett läsprojekt där jag läser delar av boken högt för er och ni fortsätter att läsa ett par kapitel hemma under den kommande veckan. Boken vi kommer att läsa heter "Kensukes rike" och är skriven av Michael Morpurgo. Vi kommer att arbeta med boken på olika sätt, ni kommer besvara frågor hemma i samband med läsningen och samtala om dessa i skolan. På slutet skriver ni en bokrecension.

Innehåll

Syfte

Syftet med läsprojektet är framförallt att öka läslusten. Genom läsningen kommer du utveckla läsförståelse, stavning, ordförråd och även dig själv och dina tankar.

Uppgift

Vi kommer att läsa en gemensam bok i klassen - "Kensukes rike" av Michael Morpurgo.
Du kommer att föra anteckningar i en läslogg där du besvarar frågor och skriver ner dina tankar.
Du kommer även öva dig i återberättande och att samtala om det du läst.

Du kommer att skriva en bokrecension, med en återberättande del, omdöme samt författarporträtt, när vi läst ut boken.

Bedömning

Din medverkan i samtal kring boken, din läslogg samt bokrecension är underlag för bedömningen. 

Uppgifter

 • Boksamtal Kensukes rike

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Läsprojekt Kensukes rike

Börjar
Utvecklar
Utvidgar
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar
Du läser texten med flyt genom att använda några lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser texten med flyt genom att använda flera lässtrategier på ett fungerande sätt.
Du läser texten med inlevelse och använder efter behov olika lässtrategier.
LÄSA
Att sammanfatta...innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse när du återberättar handlingen i den lästa texten.
Du visar läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av den lästa texten.
Du visar läsförståelse när du sammanfattar och drar slutsatser utifrån den lästa texten.
LÄSA
Att...kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse när du ger enkla kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar läsförståelse genom att kommentera den lästa texten med koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse när du kommenterar den lästa texten och gör tydliga kopplingar inom den lästa texten.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Du deltar i samtal kring innehållet i boken genom att svara på ställda frågor.
Du hjälper till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa egna frågor.
Du för samtalet framåt genom att lyssna på andra och ställa följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: