Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Islam

Skapad 2018-11-20 20:16 i Fårboskolan Oskarshamn
Judendomen, dess grunder, traditioner och värderingar
Grundskola 6 Religionskunskap
Du kommer att få lära dig om islam, vad som utmärker religionen och hur den har påverkat och fortfarande påverkar människors liv.

Innehåll

Arbetssätt/metod

- läsa och hämta fakta ur lärobok,

- se på film,

- delta i samtal och diskussioner i större och mindre grupper,

- arbetsuppgifter knutna till läroboken.

 

Det här ska du kunna

- känna till och kunna redogöra för grunderna i islam bl.a de fem pelarna 

- känna till koranen och hur den kom till

- kunna berätta lite om Muhammed och hans betydelse för islam. 

- känna till de viktigaste muslimska högtiderna, 

- känna igen och kunna namnge symboler, heliga byggnader och skrifter

- resonera och argumentera kring några moraliska och etiska värderingar

- redogöra för skillnader  och likheter mellan judendom och kristendom och islam.

 

Bedömning

- Skriftligt test

- förmåga att delta aktivt i diskussioner, samtal och genomgångar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Islam åk 6

Islam och Kristendom

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta kunskaper
Du vet skillnaderna och likheterna mellan de heliga platserna, ritualerna och personerna i Islam och Kristendomen
 • Re  4-6
Du har bas kunskaper om Islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan Islam och Kristendomen.
Du har goda kunskaper om Islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan Islam och Kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om Islams heliga platser eller rum, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan Islam och kristendomen.
Beskriva
Du vet hur viktiga handlingar, skrifter och tankar hänger ihop mellan de två religionerna.
 • Re  4-6
Du beskriver hur Islam och Kristendomens viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.
Du beskriver hur Islam och Kristendomens viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett bra sätt.
Du beskriver hur Islam och Kristendomens viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett välutvecklat sätt.
Diskutera
Du är med och diskuterar att religion betyder olika för olika människor och i olika situatoner
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du diskuterar på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.
Källkritik
Du letar information på olika sätt och granskar källorna kritiskt.
 • Re
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: