👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter och grupper

Skapad 2018-11-20 21:55 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi kommer under några veckor att arbeta med Sveriges nationella minoriteter: samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar. Vi kommer undersöka vad det innebär att vara en minoritet, vilka rättigheter som finns samt hur minoriteternas historia har sett ut. Vi kommer att avsluta ämnesområdet med att studera olika grupper, vilka grupper eleven själv tillhör samt hur grupptillhörigheten påverkar oss.

Innehåll

Arbetsområde:

Under veckorna 47-50 kommer vi att arbeta med detta arbetsområde.

 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar då du förväntas skriva ner viktig fakta. Vi kommer även att titta på filmer och diskutera dem. Du kommer själv att få presentera en minoritetsgrupp inför 2 kamrater. Arbetsområdet kommer att avslutas med en reflektionsuppgift.

 

Material vi kommer att använda oss av:

Vi kommer att använda oss av läroboken SOS Samhälle, kapitel Folk i Sverige s.20-37, kapitel Leva tillsammans s.40-53.

Vi kommer att titta på olika serier och avsnitt från UR:

Min samiska historia:

https://urskola.se/Produkter/204023-Min-samiska-historia-Vi-far-aldrig-glomma

Romernas historia 1900-tal – År av förföljelse:

https://urskola.se/Produkter/200410-Romernas-historia-1900-tal-Ar-av-forfoljelse

Vi kommer läsa texter där några romska ungdomar berättar om sin livssituation. Materialet är hämtat från: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/kampanj-stodpaket-undervisa-om-romer

Bedömning:

Följande kommer att ligga till grund för bedömningen:

 • ditt deltagande under lektionstid i olika diskussioner.
 • din muntliga presentation
 • din reflektionsuppgift.

Uppgifter

 • Powerpoint om minoriteter

 • Hemuppgift om minoriteter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Minoriteter

E
C
A
Samhällsstrukturer
Kunskaper om samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Begrepp och modeller
Använda begrepp och modeller
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan du använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv. .
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Nationella minoriteter
Redogöra för nationella minoriteters särställning
Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan du redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.