Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht18 åk 6-7

Skapad 2018-11-20 23:04 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 6 – 7 Modersmål
modersmål polska åk 6-7 Ht18 Jezyk i jego kraj

Innehåll

 

 

  Syftet

    Använda och förstå vardagliga ord och uttryck.

    Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

   Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

 

  Konkretisering av syftet

Fokus ligger på att eleven lär sig:

   -  satsmelodi och att använda synonymer,

   -  att förstå, sammanfatta och återberätta texter,

   - att arbeta med skrivregler, grammatik och satsbyggnad,

   - att bli bekant med modersmålskolspråket,

  - skriva olika typer av texter t.ex.: brev, berättelser, fakta texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad   och språkliga drag,

   - att tala om vardagliga händelser, ställa frågor och uttrycka sina egna åsikter med lämpliga ord och begrepp,

   Vi tränar modersmålets språkmelodi.

 

  Undervisning/arbetssätt

     Följande material kommer att användas:

      läroböcker i modersmålet beställda genom skolan och litteraturböcker

 

   Lärobok

     Ewa Horwath: Slowa z usmiechem. Nauka o jezyku i ortografia (jezyk polski klasa 6 czesc 1);

     och alla elever har egna skrivhäfte att: göra anteckningar från lektioner, öva skrivregler och skriva egna texter.

 

  Vi läser utvalda fragmenten från: 

     Kornel Makuszynski: Szatan z 7-mej klasy.

     Henryk J. Chmielewski: Tytus, Romek i A`Tomek.

     Lukasz Wierzbicki: Afryka Kazika.

     Antologia poezji polskiej.

 

 Vi skriver:

    Brev till släktingar eller kollegor i Polen och uppsatser i vilket uttrycker vi våra åsikter på utvalda tema.

 

 Bedömning

 

   Jag bedömer hur du klarar av att läsa olika texter och skriva meningar, samtidigt  hur du kan uttrycka dig muntligt och hur tydligt du talar.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
    Gr lgr11  -
  • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
    Gr lgr11  -
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: