Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets uppkomst och forntiden.

Skapad 2018-11-21 07:46 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Tema forntiden - från livets utveckling till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia
En resa i tiden från jordens uppkomst fram till järnåldern.

Innehåll

Förhistorisk tid - Forntiden

Vi ska arbeta med jordens uppkomst och om hur livet började. 

Vi ska lära oss hur de första människorna på jorden levde. 

Vi ska jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.

Vi ska se hur en tidslinje är uppbyggd och var stenåldern, bronsåldern och järnåldern befinner sig på den.

Vi ska träna på att upptäcka spår i naturen, t ex spår av istiden, forntiden och tidiga bosättningar.

Mål

Eleven ska kunna berätta något om livets utveckling på jorden.

Eleven ska kunna berätta om hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som var viktigt för dem.

Eleven ska kunna ge exempel på olika spår i naturen.

Eleven ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra.

Eleven ska kunna använda en tidslinje för att berätta om utvecklingen under forntiden.

Arbetssätt

 • Läsa böcker
 • Skriva texter
 • Rita/Måla
 • Diskutera
 • Se filmer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: