Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Describe a celebrity

Skapad 2018-11-21 08:41 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du kommer att beskriva en kändis utan att nämna hans eller hennes namn. Beskriv hur kändisen ser ut, omkringliggande faktorer och personlighet. Försök att skriva varierat. När du är klar kommer du att läsa din beskrivning för klasskamraterna som kommer få gissa vem det är du beskriver.

Innehåll

2. MÅLET MED UNDERVISNINGEN

 • Kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. (svenska)
 • Kunna formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (engelska)
 • Bearbeta och göra enkla förbättringar av din text. (engelska)

 

3. SÅ HÄR SKALL VI ARBETA

 • Du kommer få söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. (svenska)
 • Du kommer för hand beskriva den kändis du valt, både utseende, personlighet och omkringliggande faktorer.
 • Därefter kommer du får bearbeta fin text och föra enkla förbättringar på datorn.
 • Du kommer få redovisa texten för dina klasskamrater som får i uppgift att aktivt lyssna och gissa vilken kändis du beskriver.

4. DETTA SKALL BEDÖMAS 

Efter avslutat arbete skall du ha utvecklat dina förmågor att:

 • Kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. (svenska)
 • Kunna formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (engelska)
 • Bearbeta och göra enkla förbättringar av din text. (engelska)

Uppgifter

 • Describe a celebrity

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: