Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck

Skapad 2018-11-21 09:17 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Krafter finns runt omkring oss, osynliga men ändå väldigt tydliga. Vinden blåser, regnet faller, bollar studsar, bilar accelererar och bromsar in. Hur kan det komma vatten ur kranarna högt upp i ett hus? Vad håller oss kvar på jorden? Varför kan man hoppa så mycket högre på månen än på jorden?

Innehåll

 

Centralt innehåll i årskurs 7-9:
1.     Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
2.     Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
3.     Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel kraft och tryck.
4.     Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Begrepp:

Kraft och motkraft
Tyngdkraft, gravitation och dragningskraft
Massa, tyngd och vikt
Dynamometer
Tyngdpunkt
Stödyta och Lodlinje
Luft och vattentryck
Lyftkraft - Arkimedes princip
Friktionskraft
Newtons lagar 

 

Lektionsplanering

Vecka

Pass

Lektionsinnehåll

Sidor i

boken

v.47

Pass 1

Genomgång krafter, tyngd, vikt

Rita krafter med hjälp av pilar, hur gör man?

s. 110-111

 

Pass 2

Handledning – Krafter

Kraftresultant

Besvara frågor om krafter

 

 

Pass 3

Din vikt/tyngd i rymden?

Vad är gravitation?

Tyngden/gravitationen på olika planeter

http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/?sida=/stjarnorplaneter/himlakroppar/vikt.asp

 

Ta reda på vem Isaac Newton var:

1) När och var levde han?

2) Vad hade han för utbildning och hur var hans skolgång?

3) Berätta om en av hans upptäckter. Hur förändrade hans

upptäckter synen på världsbilden?

s. 112

 

Labb

Sambandet mellan massa och tyngd

 

V. 48

Pass 1

Fortsätt med texten om Newton

 

 

Pass 2

Tyngdpunkt och stödyta

Uppgifter på tyngdpunkt och stödyta

s. 113

 

Pass 3

Vad är tryck? Räkna med tryck.

Lufttryck

s. 114-115

 s. 121

 

Labb

Tyngdpunkt och stödyta

 

v.49

 

Pass 1

Vattentryck

Lyftkraft i vatten och luft

Arkimedes princip hur fungerar den?

s. 116- 118

Pass 2

Studieuppgifter

Rita krafter – resultanten

Repetition inför provet

s.113 + häftet

Pass 3

PROV – 6 december

s. 108-118, egna anteckningar, laborationer

 

 

Labb

Arkimedes princip.

 

v.50

Pass 1

Teknik

 

Pass 2

 

 

Pass 3

 

 

 

Matriser

Fy
Kraft och tryck

Når ej målen
E
C
A
Förmågor
Undersöka
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Begreppskunskap
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: