Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ateljen

Skapad 2018-11-21 09:22 i Äppelgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Ateljen

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har märkt att många av barnen är väldigt intresserade av olika typer av skapande. Detta är något vil vill uppmuntra och vidareutveckla.

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att tillgodose alla barns behov. Barnen får då också möjlighet att  fördjupa sig i uppgiften och behöver inte känna någon stress.

Skapande verksamhet måste få ta tid, stress kan leda till att man tappar intresset och glädjen med att kunna skapa.

Mål

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

2.2 Omsorg, utveckling och lärande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

2.2 Omsorg, utveckling och lärande Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

2.2 Omsorg, utveckling och lärande Förskolläraren ska ansvara för att varje barn får förutsättning för att utvecklas, leka, och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga.

Omformulering av läroplansmål

Vi vill ge varje barnen möjligheter till att få utforska och prova många olika uttrycksformer tillsammans med olika material och tekniker.

2:2 Omsorg, utveckling och lärande Vi vill att alla barn ska få utforska olika material i mindre grupper för att vi pedagoger kan utmana barnen där de är i sin utveckling, förmåga och erfarenhet. Dels få prova olika tekniker med alla sina sinnen, men även prova på olika sorters material.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper då vi går in i ateljén och provar olika material. 

Barnen ska få prova att göra Äppelmos.

Barnen ska få prova flaskfärg.

Barnen ska få prova Lim/Limstift.

Klippa med sax, rita med blyerts pennor/ tusch pennor

Barnen har gjort ansiktsspegling

Barnen har arbetat med Indian tema.

Barnen har skapat musik via Ipad

Uppföljning

Vi har tagit bilder på när barnen arbetat med dessa uppgifter i ateljén. Varje torsdag har vi sedan visat upp bilderna för barnen med hjälp av kanonen/projektorn. Att reflektera på det här sättet var något som barnen uppskattade mycket. Barn lär av varandra och ser situationen på ett annat sätt. Vårt Indian tema har fortskridit genom Indiansången då vi även fått in siffror och kopplat till dess värde.

Utvärdering

Att barnen fått testa på alla dessa material och uppgifter har utvecklat en stor nyfikenhet och ett större intresse för dem. De har fått lära sig att klippa, limma, måla med vattenfärg och flaskfärg, skapat indianer och indianhattar. Ett barn som aldrig hade använt en sax förut fick testa på det och tyckte att det var väldigt kul. Det slutade med att barnet satt där en bra stund och klippte.

Vi pedagoger såg att man bör inte ha fler än två barn vid ansiktsspegling samt var sin spegel.

Även vid musik tillverkning när vi höll på med Indianerna upptäckte vi pedagoger att det var lagom med en grupp på tre barn för att alla skulle komma till tals.

 

Analys och utveckling

När vi tillverkade Äppelmoset gjorde vi det tillsammans med Lövet vilket var väldigt positivt, för både de äldre och yngre barnen på avdelningarna. Detta kan nog bli ett återkommande projekt som kan återkomma varje höst för att visa på hur viktigt det är att ta tillvara våra resurser. 

Barn och pedagoger lär av varandra och upptäcker situationen på ett annat sätt med hjälp av kanonen när vi reflekterat på torsdagar.

Det har varit ett långt projekt med Indianerna. Vår upplevelse när vi har använt våra indianer och indianhattar som de har tillverkat samt fått in musik och siffror/antal i projektet har gjort att det inte har stannat av, varit roligt och inspirerade.

Det vi ser att vi kan utveckla i ansiktsspegling är att vi gör ett varje år fram till de slutar på förskolan för att de själva kan se sin egna utveckling på Unikum.

Vi pedagoger har sett vinsten med att vi har haft en mindre grupp barn vid visa tillfälle men att de andra pedagogerna då har fått ta ett större ansvar med en större grupp barn för att man ska kunna genomför aktiviteten så att det blir ett bra lärande för alla barn.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: