Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 18 PP Historia Framgång, förändringar och fall

Skapad 2018-11-21 10:01 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Historia
Ett arbetsområde i historia om nationalism, imperialism och det 1:a världskriget.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du ska kunna:

  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

 

Ur det centrala innehållet för historia åk 7-9, Lgr11

  • Den europeiska dominansen, imperialism, kolonialism och nationalism.
  • Det 1:a världskrigets orsaker och följder.
  • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter

Socialt mål

·         Våga formulera sin tankar och åsikter muntligt i samtal med klasskamrater.

 

·         Kunna visa hänsyn och engagemang när man lyssnar på kamraterna.

Förmågor du ska träna, visa och bedömas i

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Aspekt 1

Begreppsförståelse

Förstå och använda historiska centrala ord och begrepp när du talar, lyssnar, läser och skriver

Se orden i arbetsområdets lista över centrala ord och begrepp. Finns i Classroom.

Aspekt 2

Faktakunskaper

Visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter

1.Vad är med nationalism?

 

2. Vad är imperialism?

 

3. Vilka är de stora imperierna i Europa innan kriget?

 

4. Vilka allianser bildas mellan olika stater?

 

5. Vilka faktorer talade emot respektive för ett kommande krig?

 

6. Vilken var gnistan som tände världsbranden?

 

7. På vilka olika sätt kan man säga att 1:a världskriget var det först moderna kriget och de galna generalernas krig?

 

8. På vilka olika sätt kan säga att gammalt möter nytt under kriget?

 

9. När och hur avslutas kriget?

 

15. Vilket samhälle vill revolutionärerna skapa i Ryssland?

 

 

 

Aspekt 3

Resonemangsförmåga

Resonera om orsaker och konsekvenser

 

1.Vad blev konsekvenserna av imperialismen för kolonialmakterna och deras kolonier i ex Afrika och Asien?

 

2. Vilka blev konsekvenserna av nationalismen på Balkan?

 

 3. Vad är orsakerna till att det blir ett världskrig och inte bara ett europeiskt krig?

 

4. Vilka ekonomiska, sociala och geopolitiska konsekvenser får vi av 1:a världskriget?

 

5 Vilka orsaker leder fram till den ryska revolutionen 1917?

 

6. Vilka konsekvenser medför Versaillesfreden?

 

 

 

Aspekt 4

Undersöka och tolka historiska källor

Använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor.

 

Resonera om källans trovärdighet och relevans.

Hur ser levnadsvillkoren ut? Varför  väljer man att handla på ett visst sätt?

 

Kan vi lita på källorna? Vilken användning har vi av dem idag?

 

 

 

 

Arbetsmaterial och arbetssätt

Texter i Gleerups Historia       Nationalism:  a360, a167, a348, a759

                                                          Imperialism: a546, a952, a341, a682, a250, a919

                                                          1:a vk: a9180, a8668, a2338, a6653, a9115, a335, a383, a153

                                                          Ryska rev: a1433

                                                          Källor: a870, a572

                                                         

 

Lista över centrala ord och begrepp: se classroom

SO-rummet, källmaterial i form av texter och bilder

Filmer

Power Point

Genomgångar

Diskussioner  

 

Bedömningstillfällen och examination: Diskuteras fram i klassen.

Bedömningsmatris och pedagogisk planering finns i UNIKUM.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Hi
Ht 18 Bedömningsmatris Historia- Framgång, förändringar och fall

F
E
C
A
Begreppsförståelse
När du talar, lyssnar, läser och skriver.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskaper
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemangsförmåga
Resonera om orsaker till och konsekvenser av.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka och tolka
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: