Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljusstöpning - Fritids

Skapad 2018-11-21 10:28 i Fjällbacka Skola Tanum
Grundskola F – 5
Vi vill att barnen ska få ta del av en gammal tradition och skapa något riktigt som dom kan ta med hem och vara nöjda med. Detta skapar också goda relationer till varandra genom att göra någonting tillsammans.

Innehåll

Elevgruppens behov/intresse

 • Lära sig ta ansvar
 • Träna på att kommunicera i olika sammanhang
 • Prova nya saker

Syfte

 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

 • eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 

 • Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. Dessutom ska undervisningen sträva efter att på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisning

 • Eleverna får lära sig konsten att stöpa ljus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -

Matriser

Fritids Fjällbacka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Pröva oh utveckla idéer
 • Gr lgr11
Balans mellan aktivitet och vila
 • Gr lgr11
Goda relationer och demokrati
 • Gr lgr11
Under ljusstöpningen har eleverna varit i grupper med blandade åldrar. De har haft otroligt roligt och samarbetet super bra. Många elever på liten yta utan några konflikter.
Språkliga uttrycksformer
 • Gr lgr11
De har fått bra möjligheter att diskutera och prata med varandra över åldernsgränserna.
Estetiska uttrycksformer
 • Gr lgr11
Natur, teknik & samhälle
 • Gr lgr11
I en klass tittade de på en film kring hur man gjorde förr i tiden för att få ljus. Väldigt roligt och bra för eleverna att kunna sammankoppla både det praktiska och akademiska. Vi skulle vilja utveckla det.
Allsidig rörelse, inne och ute
 • Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: