Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A kap 4 Negativa tal, ekvationer och diagram

Skapad 2018-11-21 11:54 i Aspen Montessori Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med negativa tal utifrån bland annat termometern. Vi arbetar med tabeller, diagram, vi bildar uttryck och lär oss lösa ekvationer. Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4.

Innehåll

Mål för eleven(vad ska jag kunna):

 • Skriva negativa heltal på en tallinje
 • Skriva, avläsa och jämföra temperaturer
 • Jämföra heltal i talområdet -100 till +100
 • Subtraktion och addition med negativa tal
 • Rita och avläsa tabeller, stapeldiagram och linjediagram
 • Bilda uttryck utifrån en bild eller ett problem när uttrycket innehåller flera räknesätt och parenteser
 • Skriva matematiska uttryck med bokstäver t.ex x och räkna ut vad x står för.

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar eller filmer och diskussioner ca 4 gånger varje vecka.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Dina kunskaper kommer du att få visa bl.a. vid en diagnos, därefter ser vi över vad just du behöver träna på och efter detta får du ett prov.
 • Kunskaperna som kommer bedömas kan du läsa under Mål för eleven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: