Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 8

Skapad 2018-11-21 12:15 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Fysik
Vårt samhälle är helt uppbyggt kring vår tillgång av el. För att kunna förstå mer om hur el kan tillverkas och transporteras och ledas in i hus kommer vi först ha en kort grundläggande kurs om begreppen kring elektricitet. I kommande planeringar kommer vi sedan fördjupa kunskaperna kring hur el tillverkas och hur vårt samhälle påverkas av vår tillgång till el.

Innehåll

Undervisningen

Lektionerna kommer att bestå i att vi läser (enskilt och tillsammans) och diskuterar innehållet i texten. Vi tittar på filmer, skriver texter och laborerar för att få så många olika vägar som möjligt till kunskap.

Begrepp

Följande begrepp och förklaringsmodeller kommer vi att arbeta med under arbetsområdet. Alla läser grundsidorna och för dig som vill nå längre i sin kunskap så läser du även sidorna under fördjupning.

 

Grundläggande begrepp och modeller

Grund (E-C)

Elektricitetens barndom

22

Atomens uppbyggnad, proton, elektron

23, 28

Batteri, pluspol, minuspol

23

Spänning mäts i Volt (V)

23-24

Seriekoppling av batterier

24

Parallellkoppling av batterier

24

Elavfall

25

Statisk elektricitet, åska

28-29

Ledare och isolator

30

Elektrisk ström mäts i Ampere (A)

30

Samband mellan ström och spänning

30

Likström och växelström

30

Elektriskt motstånd

31

Elektriska kopplingar, symboler

32-33

Parallellkoppling av lampor

33

Seriekoppling av lampor

33

 

 

Fördjupande begrepp och modeller

Fördjupning (C-A

Seriekopplade/paralellkopplade motstånd

38-39

Ohms lag

39

Superaledning

40

 

Planering

Planeringen nedan är en ungefärlig uppskattning av vad vi kommer att arbeta med respektive vecka. I veckobladet kommer det att kunna uppstå förändringar ifall vi inte lyckas hålla planeringen. Skumläs gärna nästa veckas sidor i förväg för att skaffa dig en förförståelse av innehållet så att du lättare kan bygga ny kunskap.

Vecka

Sidor i boken

47

28-29

48

22-25

49

30-33

50

 

 

 

Bedömning

Du kommer genomföra ett antal laborationer. Dessa ska du dokumentera och dra slutsatser kring där du använder begrepp och modeller i fysik för att föra resonemang kring dina resultat.

 

Uppgifter

  • Laboration fysik: batteriet

  • Laboration batteriet

  • Laboration kopplingsövningar ellära

  • Laboration elektriska kopplingar

Matriser

Fy
Bedömning fysik 7-9

Ännu ej godkända kunskaper
E
C
A
Begrepp
Din kunskap om olika begrepp och modeller i fysik samt din förmåga att använda dig av dem och sätta in dem i olika sammanhang.
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Laborativ
Din kunskap om hur laborationer genomförs. Din förmåga att ge förslag på hur en laboration skulle kunna genomföras. Din förmåga att dokumentera och tolka ett resultat. Samt hur du kan ge förslag på hur ett försök kan utvecklas för att ta reda på ny kunskap.
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Skapa texter, diskutera
Din förmåga att kunna skapa texter som är anpassade till din ålder. Hur du använder olika källor. Hur du för resonemang och bygger upp argument.
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: