Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri ÅK 4-6

Skapad 2018-11-21 12:18 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Ett arbetsområde där vi undersöker olika geometriska figurer. Vad är egentligen skillnaden mellan en kvadrat och en rektangel? Eller skillnaden mellan vinkelräta, likbenta och liksidiga trianglar? Hur räknar vi ut omkrets och area på sammansatta figurer? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

Vi kommer att arbeta med arbetsområdet geometri där vi ska lära oss om olika geometriska figurer, symmetri, omkrets och area. Vi kommer också att arbeta med att mäta sträckor och lära oss att omvandla enheterna för att kunna beskriva en viss sträcka med olika enheter.

2. Undervisningens innehåll 

Vi kommer att arbeta med syftet genom att:
- ha gemensamma genomgångar
- arbeta enskilt, i par och i helklass
- arbeta med konkret material
- eget arbete i matematikboken

3. Bedömningsuppgifter

Bedömning sker genom muntliga diskussioner samt ett skriftligt test

Du ska:
- ha kunskap om olika geometriska figurer och dess egenskaper (ex. att en kvadrat har fyra lika långa sidor och räta vinklar
- kunna konstruera/rita geometriska figurer
- kunna räkna ut omkrets och area hos geometriska figurer
- förstå vad symmetri är och själv kunna konstruera/rita symmetriska figurer
- kunna mäta och rita sträckor
- kunna omvandla olika längdenheter (ex. 12 dm = 120 cm)

Du visar vad du har lärt dig genom att:
- vara aktiv under lektionerna, både muntligt och skriftligt
- använder matematiska begrepp när du samtalar på matematiklektionerna
- besvarar ett matematiktest i slutet av arbetsområdet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: