Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

När hundarna kommer

Skapad 2018-11-21 12:56 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Svenska
Vi läser, reflekterar och samtalar kring boken När hundarna kommer skriven av Jessica Schiefauer. Boken fick 2015 års Augustpris för bästa barn- och ungdomsroman. Du kommer få träna på att utveckla dina lässtrategier, samtala om det du läser och analysera.

Innehåll

"Den här sommaren älskar två unga människor varandra bakom sans och vett. Den här sommaren misshandlas en pojke till döds vid en stilla insjö." (Baksidestext)

Syfte 

Innehållet i denna ungdomsbok, som delvis är baserat på en verklig historia, ger upphov till många tankar och funderingar. Genom att läsa och samtala om handlingen kommer du få utveckla din förmåga att:

 • använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
 • läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet
 • formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikt/er
 • ta ställning i etiska dilemman som handlar om att "respektera andra människors egenvärde" och att ta avstånd från kränkande behandling

Undervisning

 Vi kommer varva högläsning, gruppläsning och enskild läsning och träna på att förstå det vi läser samt reflektera kring olika frågeställningar. Under läsningens gång kommer du få arbeta med olika typer av uppgifter som löses enskilt och tillsammans med andra där du får reflektera kring handling, karaktärer, träna på att göra kopplingar och dra slutsatser.  

Vi kommer också träna på att koppla verket till upphovsmannen och den tid verket skrevs i och försöker se samband med aktuella händelser.

 

Bedömning

Bedömning av arbetet sker i  boksamtal och din egen skriftliga analys.

Jag kommer bedöma din förmåga att använda lässtrategier, tolka budskap samt leda och delta i samtalet.

Uppgifter

 • När hundarna kommer

 • När hundarna kommer

 • När hundarna kommer, MAJ och Juni

 • När hundarna kommer, juli och augusti

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: