Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendomen

Skapad 2018-11-21 13:31 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola F
Hur kan en judisk person tänka och leva? I det här temat ska du fördjupa dig i hur det kan vara att leva som ortodox, konservativ, liberal eller sekulariserad jude någonstans i världen.

Innehåll

Undervisning

Filmer och genomgångar 

Uppgifter till texthäfte 

Diskussionsuppgifter

 

Tillämpning

1. Du ska beskriva hur det kan vara att leva som jude. 

2. Jämförelse av religioner/livsåskådningar

 

Mål

Känna till de centrala tankegångarna inom judendomen

Känna till urkunder, riter och olika religiösa handlingar

Fundera över hur judendomen kan tolkas på olika sätt och hur det kan påverka människor

Fundera över hur religionen påverkar och påverkas av olika samhällen

Jämföra judendomen med en annan religion eller livsåskådning.

 

·        

Matriser

Judendomen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ha kunskaper om och beskriva världsreligionerna
Förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Enkla resonemang om likheter och skillnader.
Utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället
Enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera om hur religioner påverkar identiteten
Hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: