Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få,grundsärskola Teknik ht. 2018

Skapad 2018-11-21 14:03 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Tekniska lösningar har i alla tider varit viktigt för människan. Den tekniska utvecklingen är betydelsefull för att lösa problem i vardagslivet och arbetslivet. Teknik omger oss i vår vardag men vi tänker inte eller ser inte alltid de tekniska lösningarna och uppfinningarna.
Grundsärskola 6 – 9 Teknik
Vardagliga tekniska lösningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om tekniska lösningar i vardagen, hur de fungerar och kan användas. Undervisningen syftar också till att stimulera elevernas intresse för teknik. 

Eleverna ska även ges förutsättningar att pröva egna tekniska idéer
och hitta lösningar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och erfarenheter av hur redskap och teknisk utrustning används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att stärka tilltron till sin förmåga att använda teknik och att med teknikens hjälp lösa vardagliga problem och tillfredsställa olika behov. 

Bedömning - vad och hur

 Jag kommer att bedöma din förmåga att:

År 6-9
 • bidra till resonemang om teknikens betydelse för människan
 • bidra till diskussioner om att beskriva föremål och dess konstruktioner, samt att bidra till resonemang hur de är uppbyggda.
 • bidra till förslag om hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik, till exempel när lampan har slocknat. 
 • bidra till resonemang och delaktighet i att genomföra enklare konstruktionsarbeten. 
 • medverka till att använda redskap och utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
 

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt under tekniklektionerna:
 • Arbeta med teknikböcker och arbetsböcker, som rör området.
 • Se på filmer.
 • Delta i experiment och utifrån din förmåga beskriva vad som sker.
 • Leta tekniska lösningar i vardagen.
 • Bygga en hållbar modell av till exempel en bro.
 • Vi samtalar och diskuterar olika tekniska lösningar och använder tekniska begrepp.
 • Tillsammans arbeta med att lösa vardagsproblem till exempel när lampan slocknar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • hantera redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  7-9
 • Material, som används till exempel i hållfasta och stabila konstruktioner, samt deras egenskaper.
  Tk  7-9
 • Tillvägagångssätt för att lösa tekniska vardagsproblem och behov, till exempel om lampan slocknar och att inreda ett rum.
  Tk  7-9
 • Användning av redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och tjänster av olika slag i samhället. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven medverkar också i att undersöka och beskriva föremål med hållfasta och stabila konstruktioner och bidrar till resonemang om hur de är uppbyggda.
  Tk  E 9
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 9
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra konstruktionsarbeten där principer för elektriska kopplingar, enkla mekanismer och hållfasta och stabila konstruktioner tillämpas.
  Tk  E 9
 • Eleven medverkar i att på ett säkert och ändamålsenligt sätt använda redskap och teknisk utrustning för kommunikation, informationssökning och andra användningsområden.
  Tk  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: