Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma Mu - Språk och mattelekar

Skapad 2018-11-21 14:38 i Växthusets skola Uppsala
En modell som används i hela kommunen för att öka elevernas fonologiska medvetenhet. Modellen innebär dagliga, kortare arbetspass, där olika språklekar är i fokus.
Grundskola F Svenska
Det är roligt att lära sig mer om bokstäver, ljud, siffror och antal när man gör det genom att leka tillsammans.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet är att eleven:

 • utvecklar sin fonologiska medvetenhet, vilket är en viktig grund för att kunna avkoda/läsa.

Eleven får möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga, analysförmåga samt metakognitiva förmåga.

 • utvecklar sin matematiska medvetenhet, vilket är en viktigt grund för att kunna utvecklas vidare senare i skolåren men även för att hänga med i samhället och vardagen

Hur ska vi lära oss detta?

Genom kortare, 20-30 minuters, arbetspass 4-5 dagar i veckan.  Vi arbetar med materialet Mamma Mu som utgår från Bornholmsmodellen. Vi har genomgångar varje pass där vi tillsammans samtalar om det vi ska lära oss under det passet. Eleverna är aktiva under genomgången och svarar på och ställer frågor. Vi arbetar mycket med att förtydliga och översätta ord och svåra hinder som kan uppstå i språket. Många av eleverna i klassen är flerspråkiga så vi lägger stor vikt vid att förklara ord och händelser. Efter den korta genomgången leker vi en lek eller jobbar i arbetsboken. 

Detta arbete pågår under hela läsåret i förskoleklassen.

Hur du får visa vad du kan:

Kartläggning av elevens fonologiska medvetenhet sker under höst och vårterminen. Vi går kontinuerligt igenom elevernas arbetsböcker och arbetsblad som de arbetar med under arbetspassen.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: