Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu

Skapad 2018-11-21 14:56 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Svenska Musik
Vi arbetar med att hur det var att leva förr och jämföra med nu. Vi fördjupar oss även i Astrid Lindgrens verk.

Innehåll

Stöd för att skriva planering(för pedagoger)som tas bort innan publicering. För att planeringen ska följa plan för förbättrad undervisningskvalitet tänk på följande förhållningssätt: inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt lärande.

Lathund för att skapa och tilldela en planering

Skolverkets allmänna råd planering

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska få veta hur det var att leva för ca 100 år sedan. De ska kunna jämföra dåtiden mot nutiden när det gäller levnadsvillkor och att vara barn. de ska kunna genomföra en intervju och redovisa denna för klassen.

Bedömning - vad och hur

Du ska veta hur det var att vara barn i början av 1900-talet.

Du ska veta skillnader mellan då och nu när det gäller mat, skolan, fritid, kläder och familjeliv.

Du ska känna till flera av Astrid Lindgrens litterära verk.

Du ska kunna skriva en faktatext tillsammans med en kamrat och använda stor bokstav, mellanrum och punkt.

Du ska kunna lyssna och komma ihåg vad en kamrat berättar för dig.

Du ska kunna presentera en intervju.

Du ska kunna några av visorna som är kopplade till Astrid Lindgren.

Du ska ha sett bilder och förstå hur Ullared såg ut och har växt.

 

Undervisning och arbetsformer

*KL

*Utevistelse där vi leker lekar från förr.

*Åldersblandad undervisning

*Uppgifter i par

*Grupparbete

*Filmvisning

* Skriva faktatext, modellering

*Titta på bilder från hemortens historia

 

Utvärderas genom att elverna får berätta vad de har lärt sig och hur de tycker att arbetssätten har varit. Även utvärdering efter enskilda lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: