Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap- Lek

Skapad 2018-11-21 16:41 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Ledarskap

Du ska tillsammans med några klasskamrater planera en lek. Denna lek ska ni sedan instruera för era klasskamrater. Ni även ska utvärdera hur det varit att planera och genomföra leken.

Innehåll

Mål och Syfte:

Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper i att planera, genomföra och utvärdera en fysisk aktivitet i form av en lek.

Undervisning:

Ni ska i mindre grupp, planera och genomföra en lek, som tar max 30 minuter. Ni ska vara ledare och kontrollera att allt går rätt till när de andra klasskamraterna genomför leken. 

Efteråt ska ni med hjälp av frågor och filminspelning utvärdera hur ni tycker det gått.

Genomförande veckorna 45-47

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris i Idrott

Jag kan detta till viss del/behöver träna på
Jag har godtagbara kunskaper om detta/kan oftast
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta/är säker på
Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik, såväl inomhus som utomhus.
Lekar och aktiviteter och deras regler.
Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: