Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Area och skala åk 2

Skapad 2018-11-21 16:46 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Area skala
Grundskola 2 Matematik
Vilken figur är störst? För att ta reda på det måste du jämföra figurernas area. Men vad är egentligen area? Och hur gör man egentligen för att mäta area?

Innehåll

Arbetsområde:

Vi kommer att arbeta med area och skala. Då kommer vi att träna mer på att rita förstoringar och förminskningar, möta area och omkrets samt att avbilda figurer. 

Mål för eleven:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev att givits möjlighet att bli säkrare på:

 • hur man kan mäta storleken (arean) på en yta
 • hur man kan jämföra storleken (arean) på två ytor
 • att avbilda figurer
 • att förstora figurer
 • att förminska figurer
 • begrepp som area, omkrets, avbilda, förstora, förminska, naturlig storlek

Genomförande:

Du får vara med på genomgångar i halvklass och helklass. Du kommer att få arbeta både enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer att göra olika övningar och aktiviteter samt arbeta i vårt läromedel.

 

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter.

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas med hjälp av bedömningsuppgifter, muntligt samt genom visad kunskap under lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
DS Area och skala åk 2

På väg att uppnå målet
Har uppnått målet
Geometri
Jag kan mäta arean på en yta.
Geometri
Jag kan jämföra arean på två figurer.
Geometri
Jag kan avbilda en figur.
Geometri / Samband och förändringar
Jag kan förstora en figur.
Geometri / Samband och förändringar
Jag kan förminska en figur.
Begreppsförmåga
Jag vet vad begrepp som area, omkrets, avbilda, förstora, förminska, naturlig storlek betyder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: