Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Kroppen (2018)

Skapad 2018-11-21 17:21 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Levande varelser påverkar varandra. De påverkas också av den omgivning de lever i. Ekologi handlar om det här samspelet i naturen.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och Vi organsystem. Under det här området ska vi lära oss mer om hur din kropp normalt fungerar.

Innehåll

Målet med undervisningen är.

 •  Förstå att din kropp består av celler, som är den minsta byggstenen i alla organismer.
 •  Ha kunskap om hur celler är uppbyggda och fungerar och hur de bildar vävnader, organ och organsystem
 •  Kunna beskriva hur olika organsystem fungerar och hur de hela tiden samarbetar

Undervisningens innehåll

-Vi kommer att förklara begrepp, analysera, resonera och diskutera.

-Du kommer att få besvara instuderingsfrågor.

- redovisningen kommer ske både som små tester samt inlämningar.

Uppgifter

 • Immunförsvaret

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: