Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekgrupper Lingonet

Skapad 2018-11-21 17:52 i Åselby förskola Borlänge
Förskola
Planering för vårt arbete med lekgrupper.

Innehåll

Nuläge:
Barn i gruppen behöver stärkas i samspel, språk och delaktighet.

Syfte:
Att barnen blir stärkta i samspelet med andra barn, får känna sig delaktiga i gruppen och utveckla sitt språk.

Genomförande
Två grupper vid varsitt tillfälle i veckan. Ansvarig personal ansvarar för att planering och reflektion sker tillsammans i arbetslaget

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: