Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och enheter

Skapad 2018-11-21 19:35 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 4 Matematik
Ordet volym har flera betydelser. Vad betyder det för dig?

Innehåll

Konkreta mål:

  • Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för volym
  • Välja lämpliga enheter och göra enhetsbyten för vikt
  • Använda större längdenheter än en meter
  • Avrunda tal till tusental, hundratal och tiotal
  • Olika sätt att lösa problem och kontrollera svarens rimlighet

Arbetssätt och bedömning:

Vi kommer att arbeta med diskussioner, laborativt arbete och genom att räkna uppgifter. Du kommer att arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

Du kommer både muntligt, skriftligt och praktiskt få visa att du tagit till dig kunskaper kring arbetsområdet.

Matriser

Ma
Vikt & Volym (Geometri) år 4

Vikt & Volym (Geometri) år 4

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
enhetsomvandla och räkna med viktenheter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar inom geometri (vikt och volym)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (vikt och volym)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (vikt och volym)
enhetsomvandla och räkna med volymenheter
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar inom geometri (vikt och volym)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (vikt och volym)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (vikt och volym)
använda enheterna för vikt och volym
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: