Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jultema 2018

Skapad 2018-11-22 10:00 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundskola F Matematik Samhällskunskap
Hur firar vi jul i Sverige? Varför firar vi jul? Vilka traditioner finns kring julen och var kommer de ifrån. Under december månad kommer du att få vara med om att skapa julstämning på fritids och även få möjlighet att ta reda på fakta om julen.

Innehåll

Jultema fritids Galaxen och Kometen

 

Mål:

Under december månad kommer vi på Galaxen och Kometen att arbeta med tema:Jul. För att skapa julkänsla på fritids och hos varandra kommer vi att göra olika aktiviteter. Aktiviteterna kommer att vara av blandad karaktär för att eleverna ska få möjlighet att utveckla många olika förmågor.

 

 

Syfte: Varför ska eleverna lära sig detta?

 Eleverna ska utveckla ett intresse för och kunskaper om samhället och de ska ges möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband. Att få en inblick och deltaga i förberedelser inför julfirandet. Att få känna delaktighet och gemenskap med övriga på fritidshemmet. Skapande för att utveckla de förmågor som utmanas i det skapande arbetet.

 

Förståelse: Vad ska eleven förstå efteråt?

Varför vi firar jul och hur julfirandet ser ut i Sverige. Känna sig delaktiga och bidragande till fritidshemmets utformning och miljö, vilket skapar trygghet för individen. Att det är viktigt att se det vi gör på fritidshemmet som en form att lära.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska eleven utveckla? Kreativitet, fantasi, nyfikenhet, tilltro till sin egen förmåga att lära, empati, respekt och problemlösning. Eleven ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att arbeta och kommunicera tillsammans med andra.

 

Fritidslärarens förhållningssätt:

Fritidsläraren kommer att vägleda och guida, ställa utmanande frågor som öppnar upp för reflektioner och samtal.

 

 Utvärdering: Vad ska utvärderas?

Hur eleverna upplever lärandet i samband med temat. Hur innehållet tilltalat eleverna.

 

Utvärderingssätt: Hur ska utvärderingen göras? Vid fritidsråd efter perioden. Genom att eleverna muntligt får berätta ang vad man lärt sig under jultemat. Lärandeidentiteten utvärderas med hjälp av matriserna.

 

Dokumentation:

Dokumentation sker vid tisdagsplaneringarna av oss pedagoger. Där skriver vi upp vad vi gjort, hur lärandet sett ut och vad som behöver utvecklas.


Genomförande

 Vi genomför med start v. 47 och avslutar v51. Vi startar upp med en samling där vi tar reda på vad eleverna redan kan och vet om julen. Där efter jobbar vi vidare med att göra pepparkakshus. Här får barnen på Kometen göra ett hus tillsammans med barnen på Galaxen.

Eleverna kavlar och skär ut husdelarna tillsammans. För att sedan sätta ihop dom och slutligen dekorera.

Jultipspromenad, lekar och julpyssel kommer också vara inslag under veckorna. På fredagarna visas julfilm för de som vill se.

 

Lärandemiljö:

De allra flesta aktiviteterna sker på Fritids Kometen och Galaxen. Några undantag då vi gör jullekar och tipspromenad ute.Vid aktiviteterna kommer personalen att anpassa material efter önskemål från elever, samt efter vad som uppfattas som lämpligt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: