Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Livet förr och nu

Skapad 2018-11-22 10:11 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Ett tema om livet förr i tiden.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vi har fått ett brev från Ester, en kvinna som växte upp i början av 1900-talet - alltså för över 100 år sedan! Hon berättar om hur det var att växa upp då t.ex. om skolan, hur det såg ut hemma, vad hon lekte och vad hon fick hjälpa sina föräldrar med. Hon har även lämnat en väska med gamla saker i som vi får lov att titta närmre på. Så nu beger vi oss 100 år tillbaka i tiden och lär oss mer om hur det var att leva då!

Innehåll

Till dig som elev:

Du kommer att få lyssna och samtala kring berättelser, titta på fotografier från förr, undersöka gamla saker samt se film och därigenom lära dig om hur man levde för 100 år sedan. Vi kommer bland annat att få veta om hur det var att gå i skolan för 100 år sedan.

Arbetsområdet

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • reflektera över hur människor, levnadssätt och samhällen har förändrats

Mål

Efter detta tema kommer du att:

 • kunna göra några generella jämförelser mellan livet förr och nu 
 • kunna berätta något om skolan förr i tiden
 • kunna berätta något om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor för 100 år sedan

Arbetssätt

Du ska vara med och:

 • delta i brevväxlingen med Ester 
 • lyssna till skönlitterära texter tillsammans om hur livet var förr, med tillhörande frågor och arbetsblad.
 • titta på foton och film som visar hur livet och skolan såg ut för ca 100 år sedan.
 • titta på och undersöka äldre föremål, samt göra jämförelser med nutiden

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra jämförelser om livet förr och nu
 • delta i olika samtal kring texter, filmer, foton och föremål 
 • delta i brevväxlingen med Ester
 • svara skriftligt på frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
DS Livet förr och nu

Har ej deltagit/ej gjort uppgiften
Påväg att uppnå målet
Har uppnått målet
Läsa och skriva
Jag har använt stor bokstav, punkt och frågetecken på ett adekvat sätt under brevväxlingen.
Läsa och skriva
Jag har använt stor bokstav, punkt och frågetecken på ett adekvat sätt när jag svarat på skriftliga frågor.
Tala, lyssna och samtala/Att leva tillsammans/Att leva i närområdet
Jag har deltagit aktivt i olika samtal kring texter, filmer, foton och föremål.
Berättande texter och sakprosatexter
Jag har lyssnat till högläsning av berättande texter och visat mina kunskaper genom att återberätta och reflektera.
Teknik, människa, samhälle och miljö
Jag kan jämföra hur flera föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: