Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Preliminär planering NA18A Sv1

Skapad 2018-11-22 13:48 i P A Fogelströms gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Svenska 1

Innehåll

NA18A

 

Ht 2018

Moment 1: Med fokus på miljön

Det här momentet handlar om att träna läs- och skrivstrategier, att skriva läslogg, argumentera samt tala och lyssna. Vi läser gemensamt Blå, skriven av Maja Lunde.

 

Examination: Debattartikel och informerande tal (i halvklass).

 

Vecka 37-47

 

Moment 2: Möte med texten

Här läser vi noveller och fördjupar lästrategierna för skönlitterära texter.

 

Examination: Skriftlig novellanalys

 

Vecka 47-2

 

Vt 2019

 

Moment 3: Språksociologi

Vi fördjupar oss i hur språk och identitet hör ihop och ni får göra en språksociologisk studie.

 

Examination: Instuderingsfrågor och presentation inför liten grupp.

 

Vecka 2-8

 

Moment 4: Lästema

Här jobbar vi vidare med lästrategierna, ordförståelse och att sammanfatta. Detta moment pågår delvis parallellt med NP.

 

Examination: Eventuellt invävt i den vetenskapliga uppsatsen plus läsloggar.

 

Vecka 7-15

 

Moment 5: NP

Inför NP: 10-11

Muntliga NP: 12-13

NP: 14 (läs- och skriv)

 

Examination: Tre delprov där muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning testas.

 

Moment 6: Vetenskapligt skrivande.

Ett samarbete med samhällskunskapen där ni får skriva en kortare vetenskaplig uppsats.

 

Examination: Vetenskaplig uppsats

 

Vecka 17-20

 

 

 

 

 

Vecka

NA18

Onsdagar

EK18C

Torsdagar

EK18A

Fredagar

Information/examinationer

37

Intro

Intro

Intro

Ta med Hjärnsmart

Brev till mig

Böckerna ut

Läsning av: ”Att läsa och förstå sakprosatexter” (s.134-143).

38

Moment 1: Med fokus på miljön

Intro till boken och läslogg.

Moment 1: ”Att vara ung”

Intro till boken och läslogg.

Moment 1: ”Att vara ung”

Intro till boken och läslogg. Läsplanering. Läsning av ”Berättelser omkring oss” (s.44-64)

Lämna in en sammanfattning av Hjärnsmart. Sparas för omskrivning i januari.

 

Läsning av ”Berättelser omkring oss” (s.44-64)

39

Moment 1: Med fokus på miljön.

 

Moment 1: ”Att vara ung”

 

Bokmässan

Moment 1: ”Att vara ung”

 

Taluppgiften presenteras

 

Läsa: ”Att tala inför andra”. (s.20-40)

40

Moment 1: Med fokus på miljön.

 

Moment 1: ”Att vara ung”

 

Moment 1: ”Att vara ung”

 

Datorerna ut

 

Den argumenterande skrivuppgiften presenteras.

 

Läsning av ”Argumentera – Konsten att övertyga” (s.174-190)

41

Moment 1: Med fokus på miljön.

 

Moment 1: ”Att vara ung”

Moment 1: ”Att vara ung”

Läsning av ”Skrivandets hantverk” (s.114-131). Bestämma debattartikelämne och börja leta fakta

42

Läsa debattartiklar/spåna på tal/skriva debattartikel

Läsa debattartiklar/spåna på tal/skriva debattartikel

Läsa debattartiklar/spåna på tal/skriva debattartikel

 

43

Läsa debattartiklar/spåna på tal/skriva debattartikel

Läsa debattartiklar/spåna på tal/skriva debattartikel

Läsa debattartiklar/spåna på tal/skriva debattartikel

Boken färdigläst

44

HÖSTLOV

 

45

Tal i halvklass/arbete med debattartikel

PAF-dag/omprov

Tal i halvklass/arbete med debattartikel/kamratrespons

Tal i halvklass

46

Tal i halvklass/arbete med debattartikel

Tal i halvklass/arbete med debattartikel

­­ Tal i halvklass/arbete med debattartikel

Tal i halvklass/ Debattartikeln lämnas in (Ek18A)

47

Moment 2: Möte med texten. Lässtrategier för skönlitterära texter (Metafor)

Tal i halvklass/arbete med debattartikel

Moment 2: Möte med texten

Debattartikeln lämnas in

48

Möte med texten

Moment 2: Möte med texten

Möte med texten

 

49

STUDIEDAG

Möte med texten

Möte med texten

 

50

Möte med texten

Möte med texten

Möte med texten

Novellanalysexamination (skrivs på plats): Ek18A: 14 december

 

51

 

Novellanalys skrivs på plats.

Novellanalys skrivs på plats. (NÄR?)

Novellanalysexamination (skrivs på plats): NA18A: 19 december, EK18C 20 december

52

JULLOV

 

1

JULLOV

 

2

Novellanalys skrivs på plats.

 

 

Språksociologi: Intro och påbörja studie

Språksociologi: Intro och påbörja studie

 

3

Språksociologi: Intro

Språksociologi: Gör er studie

Språksociologi: Gör er studie

Omdömen ifyllda

4

Språksociologi: Arbete med studien

Språksociologi: Sammanfatta studien och förbered presentation

Språksociologi: Sammanfatta studien och förbered presentation

 

5

Språksociologi

Studiesamtal/studiestöd

Studiesamtal/studiestöd

NA18A: Presenterar studien i par. 180/16= 10 min per par.

6

PAF-dag

Språksociologi: Studien presenteras

Språksociologi: Studien presenteras

EK18A och C: Presenterar studien i par. 180/16= 10 min per par.

7

Språksociologi: Studien presenteras

Lästema

Lästema

Lästemat presenteras

8

Språksociologi/Språkriktighet

Lästema

Lästema

 

9

Sportlov

10

Inför NP (tal)/intro läsning

Inför NP (tal)/intro läsning

Inför NP (tal)/intro läsning

 

11

Inför NP (Läs- och skriv) (läs s.162-171 i boken)

Inför NP (Läs- och skriv)

Inför NP (Läs- och skriv)

 

12

NP muntliga

NP muntliga

NP muntliga

NP tal i halvklass

13

NP muntliga

NP muntliga

NP muntliga

NP tal i halvklass

14

Inför NP (läs- och skriv)

NP Sv1 Delprov C

 

NP Delprov B: 2 april

NP Delprov C: 4 april

15

Lästema

Lästema

Lästema

 

16

Påsklov

 

17

Vetenskapligt skrivande: Hjärnsmart till ett referat. Läsning av ”Att skriva referat” (s.150-160)

Vetenskapligt skrivande

Hjärnsmart till ett referat. Läsning av ”Att skriva referat” (s.150-160)

Vetenskapligt skrivande

Hjärnsmart till ett referat. Läsning av ”Att skriva referat” (s.150-160)

 

18

1:a maj

NP En5 Del C

Vetenskapligt skrivande

 

19

Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande

 

20

Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande

Inlämning av vetenskaplig text

21

Buffert

Sista lektionen

Sista lektionen

 

22

Buffert

Kristi himmelsfärd

Lovdag

 

23

Sista lektionen

Nationaldagen

Omprovsdag

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: