Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassens tidning

Skapad 2018-11-22 14:12 i Toråsskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska tillsammans skapa en tidning. Vi kommer att skriva olika typer av texter som ska ingå i tidningen, t.ex. nyhetsartiklar, notiser, instruerande texter, argumenterande texter, faktatexter etc.

Innehåll

Vad ska vi göra? 

Vi ska göra en tidning tillsammans.

Hur ska vi göra?

En tidning innehåller många delar och alla delar är lika viktiga och fyller olika funktioner. Vi kommer att få repetera olika texttyper och få välja åtminstone två olika texttyper var. Förslag på textbidrag att välja bland  råder det inte brist på, t.ex. nyhetsartikel, reportage, instruktion (recept, pyssel, sudoku, korsord), pressrelease, rapport, debattartikel, tecknad serie, nöje, recension, intervju, sportnyhet, ledare, krönika och reklamannons. Vi kommer parallellt att arbeta med skrivregler för att ytterligare stärka vårt skrivande. Att vara källkritisk kommer även det att vara en viktig del av arbetet. 

Hur länge ska vi arbeta med detta?

Under några veckors tid. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: