Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyrikanalys och poetporträtt (svenska 3)

Skapad 2018-11-22 17:59 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Under det här området kommer ni att arbeta med lyrik. Ni kommer att få lära er om poeter samt läsa och tolka olika dikter.

Matriser

Sve
Lyrikanalys och poetporträtt

E
C
A
Du kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Du kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap.
Du kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv.
I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
I analysen använder du med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
I analysen använder du med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
Du ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
Du ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Du ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.

Sve
Lyrikanalys och poetporträtt (språk)

E
C
A
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.

Sve
Lyrikanalys och poetporträtt (mutlig framställning)

E
C
A
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör du med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Du har viss åhörarkontakt.
Du har viss åhörarkontakt.
Du har god åhörarkontakt.
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan du med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan du med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: