Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Båtsman NF Barnens inflytande VT 2019

Skapad 2018-11-22 18:53 i Saltkråkans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi bedriver en verksamhet som utgår från att alla barn ska ges möjlighet till stimulans, motivation och utmaningar på förskolan. Den ska sätta barnet i fokus som en kompetent individ som vill utvecklas i förskolans alla varierande miljöer. Verksamheten ska bygga på en kvalitativ syn på kunskap och förmedla möjligheter till ett utforskande, nyfiket och lustfyllt lärande.

Innehåll

Läroplansmål

 

Planerade insatser

-inskola nya barn och se till att gruppen  sammansvetsas och alla trivs.

-hjälpa barnen att lära sig rutiner  och regler vilket skapar trygghet.

-jobba med att barnen utvecklar förmåga att utrycka sig och kunna påverka sin vardag på förskolan (kommunikation)

- Jobba med att barnen utvecklar språket

- vi ska fokusera på natur och matematik denna terminen 

rväntade effekter (syfte och kännetecken) 

- barn visar glädje att komma till förskolan

-barnen vill och vågar att utrycka sina tankar och säga vad de vill

-att barnen respekterar varandra och är bra kompisar.

- att barnen lär sig nya saker hela tiden både språkligt och praktiskt.

- att alla har roligt tillsammans  

-Metodval

- dokumentera med digitala medel ( ta bilder , filma barnen , spela in det de säger)

- analisera materialet och reflektera

-Utveckling

-uppföljning

-utvärdering

-planera utifrån våra pedagogiska observationer och slutsatser vi gjorde.

 

Uppgifter

 • Våren

 • Det händer med händer.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: