Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden PM. v 42-45.

Skapad 2018-11-22 20:26 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
Endast för matrisbehovet

Innehåll

Matris

Uppgifter

  • Efterkrigstiden

Matriser

Hi
Efterkrigstiden PM

Rubrik 1

E
C
A
Historiska samband
  • Hi  E 9
  • Hi  C 9
  • Hi  A 9
Självständigt leta fram och återge viktiga fakta inom din valda utvecklingslinje. Beskriva orsaker och följder till viktiga händelser på ett enkelt sätt.
Beskriva fakta som innehåller mera abstrakta resonemang. Resonera om orsaker och följder till de viktiga händelserna och hur de kan hänga samman med händelser inom någon annan utvecklingslinje. Förklara din syn på framtiden för den fråga du redovisar.
Förklara saker som innehåller mera abstrakta resonemang. Analysera orsaker och följder till de viktiga händelserna och hur de ofta hänger samman med händelser inom flera andra utvecklingslinjer.
Begrepp Utvecklingslinjer
  • Hi  E 9
  • Hi  C 9
  • Hi  A 9
Ha en klar ”röd tråd” i berättelsen så det är lätt att följa med i den
Försök jämföra saker som förändras inom din utvecklingslinje med saker som förblir oförändrade.
Jämföra det som är föränderligt-med det som förblir konstant och förklara olikheterna
Källkritik
  • Hi  E 9
  • Hi  C 9
  • Hi  A 9
Källorna anges i en källförteckning
Exemplifiera det du säger med hjälp av någon lämplig historisk källa som du själv tolkar källkritiskt. Artikel, bild, dokument, etc.
Argumentera för din förklaringsmodell med hjälp av någon lämplig historisk källa som du själv tolkar källkritiskt. Artikel, bild, dokument, etc
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: