Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta Kapitel 3, ht 2018

Skapad 2018-11-23 06:34 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Grundskola 5 Matematik
Beta kapitel 3 handlar om "Tid, tabeller och diagram" Du kommer ha möjligheterna att bli säkrare på klockan och avläsa en tabell samt planera din tid och resväg till ett bestämt mål.

Innehåll

På vilket sätt kommer du att få arbeta med detta?

 • Gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter. (EPA)
 • Vi fortsätter att arbeta med olika typer av problemlösningar där du använder vår lösningsmetod  FIMUS.
 • Du kommer att arbeta enskilt, mindre grupp samt helklass.
 • Du kommer att arbeta med matematikboken Beta.
 • Du kommer att arbeta med matteappen, Nomp.

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig:

 • samband mellan olika enheter för tid
 • utföra beräkningar med tid 
 • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • att lösa olika sorters problem med hjälp av tabell som metod.
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. (Repetion från Årskurs 1-3)
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av volym, massa och tid.
 • hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen som vi använder i det här arbetsområdet.
 • läsa av och ange tid

Följande begrepp ska du kunna efter avslutat område:

 • kvart
 • x-axel och y-axel
 • stapeldiagram
 • stolpdiagram
 • frekvens
 • linjediagram
 • cirkeldiagram
 • lägesmått
 • medelvärde
 • typvärde
 • median

Hur blir du bedömd?

 • Jag bedömer dina kunskaper om matematiska begrepp, användandet och förmåga att resonera om hur begreppen hänger ihop.
 • Jag bedömer hur du löser matematiska problem och vilka metoder du använder.
 • Du har möjligheter att visa dina kunskaper på matematiklektioner, vid eget arbete, genomgångar, test och vid praktiskt arbete.
 • Vi avslutar arbetsområdet med en diagnos v 50.

Uppgifter

 • Att göra en egen undersökning

 • Mål: att kunna göra en egen statistisk undersökning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: